E-learning: projektowanie i wdrażanie

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

E-learning: projektowanie i wdrażanie

Informacje ogólne

Atuty kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie

Atuty kierunku E-learning: projektowanie i wdrażanie

W trakcie studiów prowadzący, będący praktykami, poruszają zagadnienie związane z efektywnym dostarczaniem szkoleń online. Dzięki temu każdy ze Słuchaczy jest w stanie przenieść najnowsze trendy i ich praktyczne wykorzystanie na pole swojej organizacji, a tym samym pozytywnie wpływać na zmianę sposobów realizowania metod rozwojowych.

Studia zostały zaprojektowane i są każdego roku aktualizowane pod kątem maksymalizacji efektywności i praktyczności zajęć. Wprowadzenia teoretyczne z zagadnień takich jak Andragogika, czy Wprowadzenie do elearningu są punktami odniesienia dla warsztatów i pracy projektowej, na której opiera się końcowa obrona.

Program studiów przygotowany jest przez najlepszych specjalistów zdalnej edukacji w kraju, pod opieką Piotra Peszko (Kierownika Departamentu Szkoleń Technicznych w Motorola Solutions).

Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu szeregu narzędzi W tym najczęściej używanych: Clickmeeting, Adobe Captivate, Google Docs, Moodle, Adobe Photoshop.

Ponadto Słuchacze zapoznają się z metodologiami: etivities, CCAF, Action Mapping, Learning Battle Cards, Effect Factor.

Profesjonalna kadra z wieloletnim doświadczaniem w branży szkoleń elektronicznych, przedstawiciele największych polskich firm i uczelni są siłą tych studiów.

Studia E-Learning objęte są patronatem Motorola Solutions, 2EDU oraz 3di.

motorola

edu

3di

 

Cel edukacji E-learning: projektowanie i wdrażanie

Cel edukacji

Celem studiów eLearning Projektowanie i Wdrażanie jest przygotowanie Słuchaczy do praktycznej realizacji projektów wdrożeń metod rozwojowych realizowanych z wykorzystaniem nowych technologii. Bazując na sprawdzonych technikach, wiedzy na temat realizacji szkoleń i sposobów realizowania ich przez Internet, prowadzący tworzą niepowtarzalną okazję do zbudowania własnego projektu.

Znaczny nacisk kładziony jest na zapoznanie Słuchaczy z konkretnymi narzędziami do realizowania szkoleń przez internet. Studenci poznają narzędzia do realizowania webinarów - Clickmeeting, prowadzenia asynchronicznych szkoleń moderowanych - Moodle, oraz wiodące narzędzie autorskie - Adobe Capivate.

Siłą studiów jest grupa pasjonatów, którzy żyją i specjalizują się w konkretnych technikach i rozwiązaniach pracując dla  największych organizacjach szkoleniowych i uczelni.

 Podział studiów na trzy główne moduły:
- Postawy szkoleń online
- Projektowanie i tworzenie szkoleń online
- Wdrażanie e-learningu i zarządzanie projektem szkoleniowym
tworzy po pierwsze solidne fundamenty i nadaje odpowiedni kierunek dalszym działaniom, które skupiają się na analizie przypadków, aktualnych raportów branżowych i stosowaniem sprawdzonych technik, które później przekładają się na projekt dyplomowy, który w założenia ma stać się gotowym szkoleniem online.

Nabyta wiedza daje również przygotowanie do podjęcia pracy w zawodach takich jak:
- Projektant Szkoleń online / Instructional Designer
- Twórca szkoleń online
- Specjalista ds. eLeanringu

Plan studiów E-learning: projektowanie i wdrażanie

W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się jak projektować, dobierać, tworzyć i wdrażać nowoczesne metody rozwojowe, takie jak szkolenia online, blended learning, webinary, screencasty i webquesty. Studenci tego kierunku poznają również specyfikę realizowania szkoleń online, różne metodologie zarządzania procesem tworzenia szkoleń, a także specyficzne wymagania technologiczne. Siłą studiów jest wysoko wyspecjalizowana kadra, która posiada olbrzymie doświadcznie w zróżnicowanych projektach szkoleniowych realizowanych dla największych klientów w Polsce i na świecie.


Prowadzący o swoich zajęciach - zapraszamy do lektury:

Bogodar Bonczar, Multimedia w e-learningu: http://blog.2edu.pl/2016/08/multimedia-w-elearningu-studia-elearning.html

Michał Futyra, Copywriting, czyli sztuka pisania tekstów: http://blog.2edu.pl/2016/08/copywriting-czyli-sztuka-pisania-tekstow-studia-elearning.html

Edyta Madej, Sketchnoting: http://blog.2edu.pl/2016/09/sketchnoting-studia-elearning.html

Roman Bieda, Podstawy prawa autorskiego: http://blog.2edu.pl/2016/09/podstawy-prawa-autorskiego-studia-e-learning.html

Podstawy szkoleń online

 • Wprowadzenie do elearningu
 • Andragogika i psychologia kształcenia
 • Sketchnoting
 • Szkolenia moderowane i narzędzia wokół komunikacji
 • Podstawy i kazusy prawa autorskiego
 • Copywriting

Projektowanie i tworzenie szkoleń online

 • Projektowanie szkoleń online (Instructional Design)
 • Projektowanie efektywnych interfejsów użytkownika w e-learningu
 • Tworzenie szkoleń online
 • Grafika i multimedia
 • Prowadzenie szkoleń online

Wdrażanie e-learningu i zarządzanie projektami szkoleniowymi

 • Zarządzanie projektami szkoleniowymi
 • Wdrażanie e-learningu

 

Opinie absolwentów kierunku

 

 

Odwiedź także blog Piotra Peszko - opiekuna kierunku: blog.2edu.pl

 

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach, opracowanie scenariusza szkolenia on-line oraz przygotowanie przy pomocy programu Adobe Captivate (lub programu analogicznego) szkolenia on-line. 

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 900 PLN

Istnieje możliwość dofinansowania studiów z wykorzystaniem bonów rozwojowych! Sprawdź szczegóły w Bazie Usług Rozwojowych i dowiedz się o szczegółach dofinansowania szkolenia! Link do usługi: E-learning
W woj. małopolskim operatorem jest WUP Program Kierunek Kariera Zawodowa oraz MARR www.mbon.pl   
Mapa operatorów obsługujących program w pozostałych województwach dostępna jest tu: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie 

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Do internetu przeniosły się już sklepy, banki, telewizja, radio, a także nasze relacje ze znajomymi. Całkiem dobrze mają się też szkolenia. Jeśli rozumiesz konieczność zmian w szkoleniach i szeroko rozumianej edukacji, to przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie.

Studia podyplomowe, które pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności i teoretyczne podstawy projektowania (Instructional Design), tworzenia (Training Development) i biznesowego wdrażania szkoleń wykorzystujących nowoczesne technologie.

Co najważniejsze w trakcie studiów praktycy branży e-learningowej nauczą Cię rozumieć specyfikę szkoleń realizowanych przez internet, a także zapoznać się z najlepszymi narzędziami pozwalającymi na profesjonalne wdrażanie programów szkoleniowych.

Piotr Peszko
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.