Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

 • zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, praktykujących behawiorystów i trenerów, dogoterapeutów, hodowców oraz lekarza weterynarii i psychologa
 • wiele zajęć praktycznych
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem i kotem
 • możliwość omówienia i wypracowania rozwiązania problemów behawioralnych swojego zwierzaka
 • współpraca ze szkołami dla psów Qumam i Dobry Domek, fundacją Iskra i krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
 • po ukończeniu studiów dostęp do zamkniętej grupy absolwentów – behawiorystów WSE na Facebooku, gdzie można wymieniać się doświadczeniami, szukać porady, polecać się nawzajem i organizować wspólne wydarzenia i spotkania

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Cel edukacji

Studia mają na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zapewnienia dobrostanu, wychowywania i szkolenia zwierząt towarzyszących. Odpowiadają na potrzebę edukowania właścicieli zwierząt oraz kształcenia specjalistów, którzy pomogą właścicielom lepiej zrozumieć potrzeby, popędy, instynkty i emocje, leżące u podstaw zachowań określanych jako niepożądane. Brak znajomości wymienionych zagadnień rzutuje na relacje pomiędzy ludźmi a zwierzętami, rodzi frustrację i nierzadko prowadzi do nieszczęścia. Dochodzi do dotkliwych pogryzień, które często są wynikiem błędnej interpretacji sygnałów prezentowanych przez zwierzęta domowe oraz braku kontroli właścicieli nad ich zachowaniem. Wiele zwierząt trafia do schronisk, a inne są porzucane, ponieważ nie spełniły oczekiwań właścicieli.

Ważnym punktem programu są zajęcia praktyczne z psami, które dają szansę zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz zdobycia technicznych umiejętności pozwalających na wyszkolenie psa i modyfikację zachowań.

Absolwenci studiów posiądą wiedzę i kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów i kotów metodami pozytywnymi,
 • diagnozowanie problemów behawioralnych u zwierząt domowych i ich eliminowanie,
 • pomoc właścicielom psów w budowaniu prawidłowej relacji z pupilem, opartej na zaufaniu, pozytywnej motywacji i wzajemnym zrozumieniu,
 • resocjalizację zwierząt bezdomnych oraz problemowych i przygotowanie ich do adopcji,
 • doradztwo w sprawie doboru odpowiedniego psa lub kota dla osób pragnących kupić lub adoptować zwierzaka,
 • prowadzenie hodowli psów i kotów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • przygotowanie do wystaw,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

BLOK 1 - Psychologia zwierząt

 • Wstęp do psychologii zwierząt

BLOK 2 – BEHAWIORYSTYKA Psów

 • Człowiek - przewodnik psa
 • Psychologiczne aspekty posiadania zwierząt
 • Udomowienie, psychofizjologia psa
 • Etogram, schemat behawioralny psa
 • Socjalizacja psa
 • Teoria dominacji
 • Emocje psów
 • Stres u psów
 • Zachowania niepożądane
 • agresja
 • Komunikacja
 • Instynkty i popędy
 • Psy rasowe i nierasowe
 • Praca węchowa w terapii behawioralnej

 

BLOK 3 - Behawiorystyka kotów

 • Anatomia kota – przystosowania łowieckie
 • Koty rasowe
 • Komunikacja i zachowania społeczne kotów
 • Dobrostan kota –  zabawa i wzbogacenie kociego środowiska
 • Szkolenie kotów
 • Podstawy żywienia kotów
 • Rozwój behawioralny i socjalizacja kota
 • Zaburzenia behawioralne u kotów
 • Starzenie się kotów i związane z nim zaburzenia behawioralne
 • Zachowania uciążliwe u kotów
 • Podstawy konsultacji behawioralnej i pracy z klientem
 • Koty bezdomne i wolnożyjące

BLOK 4 - INNE ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

 • Małe gryzonie
 • Króliki i łasicowate
 • Ptaki

BLOK 5 – ZWIERZĘTA W SCHRONISKACH

 • Praca z psem w schronisku
 • Koty w schroniskach i fundacjach

BLOK 6 - WETERYNARIA I ŻYWIENIE

 • Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
 • Jednostki chorobowe a problemy behawioralne
 • Żywienie i jego wpływ na zachowanie
 • Pierwsza pomo

BLOK 7 -  SZKOLENIE PSÓW - TEORIA i PRAKTYKA

 • Podstawy szkolenia
 • Różne metody szkoleniowe
 • Motywacje i wzmocnienia
 • Szkolenie użytkowe, pies w służbie człowieka
 • Praca szkoleniowa z psem
 • Ćwiczenia socjalizacyjne
 • Trening klatkowy
 • Zabawa i aport
 • Nosework / Tropienie użytkowe

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany zarówno do właścicieli i miłośników zwierząt, jak i dla osób pracujących lub zamierzających w przyszłości pracować ze zwierzętami, w szczególności:

 • właścicieli i pasjonatów zwierząt pragnących wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie opieki, wychowania i szkolenia swoich pupili,
 • osób pragnących pracować w zawodzie behawiorysty i/lub trenera,
 • hodowców psów i kotów,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów i kotów,
 • pracowników i wolontariuszy schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt,
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (ratownicy, policja, Straż Pożarna, celnicy, Straż Graniczna),
 • terapeutów, psychologów i pedagogów,
 •  osób, które nie miały jeszcze styczności ze zwierzętami, ale chciałyby to zmienić.

Informacje organizacyjne

 • Studia trwają dwa semestry, łącznie 204 godziny.
 • Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.
 • Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich uczniów.
 • Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie
 • Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

 

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

 

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

 

 • Minimum 80% obecności na zajęciach
 • Zaliczenie testów wiedzy: śródsemestralnego i końcoworocznego
 • Przygotowanie prac zaliczeniowych
 • Nagranie filmu video ze szkolenia
 • Zdanie egzaminu końcowego obejmującego obronę pracy

Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 jest zamknięta.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

behawiorystyka hr psychologia.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.          za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.          w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.          w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

 

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W dniach 26-27.02 Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń będzie nieczynne.