Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

 • zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, praktykujących behawiorystów i trenerów, dogoterapeutów, hodowców oraz lekarza weterynarii i psychologa
 • wiele zajęć praktycznych
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem i kotem
 • możliwość omówienia i wypracowania rozwiązania problemów behawioralnych swojego zwierzaka
 • współpraca ze szkołami dla psów Qumam i Dobry Domek, fundacją Iskra i krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
 • po ukończeniu studiów dostęp do zamkniętej grupy absolwentów – behawiorystów WSE na Facebooku, gdzie można wymieniać się doświadczeniami, szukać porady, polecać się nawzajem i organizować wspólne wydarzenia i spotkania

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Cel edukacji

W Polsce nie ma jednorodnych danych odnośnie liczby psów. Większość psów nie jest zarejestrowana w żadnej bazie danych czy nawet u lekarza weterynarii. Szacunkowe liczby wahają się od 10 do 40 milionów psów, w zależności źródła, do jakiego sięgniemy. Niewiedza na temat psów w Polsce jest ogromna, choć i tak jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej ludzi rozpoznaje podstawowe rasy i wie, jak się prawidłowo zachowywać w obecności psów. A mówimy tu o psie – najlepszym przyjacielu człowieka, o zwierzęciu, które najczęściej towarzyszy nam w domach i pracuje w służbie człowieka. Dane odnośnie innych zwierząt towarzyszących, takich jak koty lub małe gryzonie i zajęczaki są jeszcze mniej znane.

Studia behawiorystyczne mają na celu otwarcie drzwi do wiedzy i świadomości na temat zwierząt, które nas otaczają, a często są członkami naszych rodzin. Bywa, że łączy nas z nimi szczególna więź, którą nie do końca rozumiemy, a zachowania naszych pupili interpretujemy błędnie, przypisując im ludzkie właściwości. Brak zrozumienia rzutuje na relacje między ludźmi a zwierzętami, rodzi frustrację i nierzadko prowadzi do nieszczęścia. Wiele zwierząt trafia do schronisk, a inne są porzucane, ponieważ nie spełniły oczekiwań właściciela. Te studia pomogą to zmienić.

Absolwenci studiów posiądą wiedzę i kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów i kotów metodami pozytywnymi,
 • diagnozowanie problemów behawioralnych u zwierząt domowych i ich eliminowanie,
 • pomoc właścicielom psów w budowaniu prawidłowej relacji z pupilem, opartej na zaufaniu, pozytywnej motywacji i wzajemnym zrozumieniu,
 • resocjalizację zwierząt bezdomnych oraz problemowych i przygotowanie ich do adopcji,
 • doradztwo w sprawie doboru odpowiedniego psa lub kota dla osób pragnących kupić lub adoptować zwierzaka,
 • prowadzenie hodowli psów i kotów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • przygotowanie do wystaw,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

BLOK 1 - BEHAWIORYSTYKA PSÓW

 • Człowiek - przewodnik psa
 • Udomowienie, psychofizjologia psa
 • Etogram, schemat behawioralny psa
 • Socjalizacja
 • Teoria dominacji – fakty i mity. Świadome przewodnictwo
 • Stres pozytywny i negatywny, hormony a szkolenie
 • Zachowania niepożądane, pochodzenie, eliminowanie
 • Agresja: skąd się bierze, rodzaje, systemy hamowania, resocjalizacja
 • Komunikacja – rola, rodzaje, etapy, problemy. Sygnały stresu, demonstracyjne i grożące
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Psy rasowe i nierasowe. Wystawy psów. Adopcje psów

BLOK 2 – BEHAWIORYSTYKA KOTÓW

 • Udomowienie, psychofizjologia
 • Etogram, schemat behawioralny kota
 • Socjalizacja
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Anatomia i żywienie
 • Szkolenie kotów
 • Rasy i wystawy kotów
 • Koty domowe i dziko żyjące

BLOK 3 - INNE ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

 • Małe gryzonie
 • Ptaki

BLOK 4 - ZWIERZĘTA W SCHRONISKACH

 • Jak pomagać bezdomnym zwierzętom?
 • Stres u zwierząt schroniskowych
 • Postępowanie adopcyjne

BLOK 5 - WETERYNARIA

 • Najczęściej spotykane problemy zdrowotne
 • Pierwsza pomoc
 • Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
 • Wpływ niektórych jednostek chorobowych na problemy behawioralne
 • Żywienie i jego wpływ na zachowanie
 • Masaże lecznicze

BLOK 6 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Podstawy (prawidłowa relacja przewodnika z psem, mowa ciała, nastawienie)
 • Różne metody szkoleniowe. Przyrządy szkoleniowe
 • Motywacja, skupianie, nagradzanie
 • Kwadrat wzmocnień, trójkąt kryteriów
 • Warunkowanie
 • Rodzaje szkoleń użytkowych

BLOK 7 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Nauka podstawowych zachowań: skupianie uwagi na przewodniku, siad, waruj, stój, równanie do nogi, odsyłanie na miejsce, przywołanie zwykłe i awaryjne, komenda zwalniająca
 • Nauka rezygnacji - komenda uniemożliwiająca, niepodejmowanie pokarmu z ziemi, rezygnacja z innych bodźców (inny pies, ludzie)
 • Nauka prawidłowej zabawy i zostawiania zabawki. Aport.
 • Ćwiczenia socjalizacyjne i trening kooperacyjny
 • Trening czystości
 • Trening klatkowy
 • Komendy dodatkowe i sztuczki

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany zarówno do właścicieli i miłośników zwierząt, jak i dla osób pracujących lub zamierzających w przyszłości pracować ze zwierzętami, w szczególności:

 • osób pragnących pracować w zawodzie behawiorysty i/lub trenera,
 • hodowców psów i kotów,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów i kotów,
 • pracowników i wolontariuszy schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt,
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (ratownicy, policja, Straż Pożarna, celnicy, Straż Graniczna),
 • terapeutów, psychologów i pedagogów,
 • osób, które nie miały jeszcze styczności ze zwierzętami, ale chciałyby to zmienić.

Informacje organizacyjne

 • Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem lub kotem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.
 • Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich i kocich uczniów.
 • Część zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie (wcześniejsza informacja, które zjazdy).
 • Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie (np. na Błoniach - wcześniejsza informacja, które zjazdy).

W przypadku unormowania się sytuacji pandemicznej w trybie online zaplanowanych jest ok. 3-4 zjazdów, wszystkie pozostałe odbędą się stacjonarnie.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

W przypadku unormowania się sytuacji pandemicznej w trybie online zaplanowanych jest ok. 3-4 zjazdów, wszystkie pozostałe odbędą się stacjonarnie.

 • Zaliczenie testu pisemnego z całości materiału
 • Omówienie przypadku behawioralnego u psa i kota ustnie i pisemnie
 • Omówienie sposobu nauczenia psa jakiejś komendy podaną wcześniej techniką ustnie i pisemnie
 • Nauczenie psa lub kota jakiejś komendy / sztuczki, dokumentacja video
 • Obecność min. 80%

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 8 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 200 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Rekrutacja na Studia Podyplomowe rozpoczyna się 1 czerwca!