Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

 • zajęcia prowadzone przez lekarzy weterynarii i praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z domowymi zwierzętami,
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem,
 • możliwość omówienia i wypracowania rozwiązania problemów behawioralnych swojego zwierzaka,
 • współpraca z krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, szkołą dla psów Qumam, fundacją Iskra,
 • opiekun merytoryczny kierunku, Zula Przybylińska jest autorką książki "Pies. Cała prawda", która jest praktycznym poradnikiem dotyczącym psiej psychiki i relacji człowiek-pies.

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Cel edukacji

W Polsce nie ma jednorodnych danych odnośnie liczby psów. Większość psów nie jest zarejestrowana w żadnej bazie danych czy nawet u lekarza weterynarii. Szacunkowe liczby wahają się od 10 do 40 milionów psów, w zależności źródła, do jakiego sięgniemy. Niewiedza na temat psów w Polsce jest ogromna, choć i tak jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej ludzi rozpoznaje podstawowe rasy i wie, jak się prawidłowo zachowywać w obecności psów. A mówimy tu o psie – najlepszym przyjacielu człowieka, o zwierzęciu, które najczęściej towarzyszy nam w domach i pracuje w służbie człowieka. Dane odnośnie innych zwierząt towarzyszących, takich jak koty lub małe gryzonie i zajęczaki są jeszcze mniej znane.

Studia behawiorystyczne mają na celu otwarcie drzwi do wiedzy i świadomości na temat zwierząt, które nas otaczają, a często są członkami naszych rodzin. Bywa, że łączy nas z nimi szczególna więź, którą nie do końca rozumiemy, a zachowania naszych pupili interpretujemy błędnie, przypisując im ludzkie właściwości. Brak zrozumienia rzutuje na relacje między ludźmi a zwierzętami, rodzi frustrację i nierzadko prowadzi do nieszczęścia. Wiele zwierząt trafia do schronisk, a inne są porzucane, ponieważ nie spełniły oczekiwań właściciela. Te studia pomogą to zmienić.

Absolwenci studiów posiądą wiedzę i kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów i kotów metodami pozytywnymi,
 • diagnozowanie problemów behawioralnych u zwierząt domowych i ich eliminowanie,
 • pomoc właścicielom psów w budowaniu prawidłowej relacji z pupilem, opartej na zaufaniu, pozytywnej motywacji i wzajemnym zrozumieniu,
 • resocjalizację zwierząt bezdomnych oraz problemowych i przygotowanie ich do adopcji,
 • doradztwo w sprawie doboru odpowiedniego psa lub kota dla osób pragnących kupić lub adoptować zwierzaka,
 • prowadzenie hodowli psów i kotów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • przygotowanie do wystaw,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

BLOK 1 - BEHAWIORYSTYKA PSÓW

 • Człowiek - przewodnik psa
 • Udomowienie, psychofizjologia psa
 • Etogram, schemat behawioralny psa
 • Socjalizacja
 • Teoria dominacji – fakty i mity. Świadome przewodnictwo
 • Stres pozytywny i negatywny, hormony a szkolenie
 • Zachowania niepożądane, pochodzenie, eliminowanie
 • Agresja: skąd się bierze, rodzaje, systemy hamowania, resocjalizacja
 • Komunikacja – rola, rodzaje, etapy, problemy. Sygnały uspokajające i grożące
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Psy rasowe i nierasowe. Wystawy psów. Adopcje psów

BLOK 2 – BEHAWIORYSTYKA KOTÓW

 • Udomowienie, psychofizjologia
 • Etogram, schemat behawioralny kota
 • Socjalizacja
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Anatomia i żywienie
 • Szkolenie kotów
 • Rasy i wystawy kotów
 • Koty domowe i dziko żyjące

BLOK 3 - INNE ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

 • Małe gryzonie
 • Ptaki

BLOK 4 - ZWIERZĘTA W SCHRONISKACH

 • Jak pomagać bezdomnym zwierzętom?
 • Stres u zwierząt schroniskowych
 • Postępowanie adopcyjne

BLOK 5 - WETERYNARIA

 • Najczęściej spotykane problemy zdrowotne
 • Pierwsza pomoc
 • Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
 • Wpływ niektórych jednostek chorobowych na problemy behawioralne
 • Żywienie i jego wpływ na zachowanie
 • Masaże lecznicze

BLOK 6 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Podstawy (prawidłowa relacja przewodnika z psem, mowa ciała, nastawienie)
 • Różne metody szkoleniowe. Przyrządy szkoleniowe
 • Motywacja, skupianie, nagradzanie
 • Kwadrat wzmocnień, trójkąt kryteriów
 • Warunkowanie
 • Rodzaje szkoleń użytkowych

BLOK 7 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Podstawowe komendy: skupianie uwagi, chodzenie na luźnej smyczy, siad, waruj, stój, do nogi, komendy optyczne, komenda zwalniająca, zostań, odsyłanie na miejsce
 • Komendy na odległość, w tym przywołanie zwykłe i awaryjne
 • Nauka zabawy i zostawiania zabawki. Aport
 • Komenda uniemożliwiająca, niepodejmowanie pokarmu z ziemi
 • Ćwiczenia socjalizacyjne
 • Trening klatkowy
 • Komendy dodatkowe

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany zarówno do właścicieli i miłośników zwierząt, jak i dla osób pracujących lub zamierzających w przyszłości pracować ze zwierzętami, w szczególności:

 • hodowców psów i kotów,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów i kotów,
 • pracowników schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt,
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (ratownicy, policja, Straż Pożarna, celnicy, Straż Graniczna),
 • fizjoterapeutów i psychologów,
 • osób, które nie miały jeszcze styczności ze zwierzętami, ale chciałyby to zmienić.

Informacje organizacyjne

 • Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem lub kotem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.
 • Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich i kocich uczniów.
 • Część zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie (wcześniejsza informacja, które zjazdy).
 • Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie (np. na Błoniach - wcześniejsza informacja, które zjazdy).

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

 • Zaliczenie testu pisemnego z całości materiału
 • Omówienie przypadku behawioralnego u psa i kota ustnie i pisemnie
 • Omówienie sposobu nauczenia psa jakiejś komendy podaną wcześniej techniką ustnie i pisemnie
 • Nauczenie psa lub kota jakiejś komendy / sztuczki, dokumentacja video
 • Obecność min. 80%

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 200 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Mamy nadzieję, że wiedza oraz praktyczne umiejętności zdobyte podczas zajęć umożliwią wszystkim uczestnikom rozwinięcie nowej pasji i pomogą w budowaniu więzi, która uszczęśliwia, relaksuje, leczy i daje poczucie bezpieczeństwa.

Zula Przybylińska
opiekun merytoryczny kierunku

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.