Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

 • zajęcia prowadzone przez wykładowców akademickich, praktykujących behawiorystów i trenerów, dogoterapeutów, hodowców oraz lekarza weterynarii i psychologa
 • wiele zajęć praktycznych
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem i kotem
 • możliwość omówienia i wypracowania rozwiązania problemów behawioralnych swojego zwierzaka
 • współpraca ze szkołami dla psów Qumam i Dobry Domek, fundacją Iskra i krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
 • po ukończeniu studiów dostęp do zamkniętej grupy absolwentów – behawiorystów WSE na Facebooku, gdzie można wymieniać się doświadczeniami, szukać porady, polecać się nawzajem i organizować wspólne wydarzenia i spotkania

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

Cel edukacji

W Polsce nie ma jednorodnych danych odnośnie liczby psów. Większość psów nie jest zarejestrowana w żadnej bazie danych czy nawet u lekarza weterynarii. Szacunkowe liczby wahają się od 10 do 40 milionów psów, w zależności źródła, do jakiego sięgniemy. Niewiedza na temat psów w Polsce jest ogromna, choć i tak jest lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. Coraz więcej ludzi rozpoznaje podstawowe rasy i wie, jak się prawidłowo zachowywać w obecności psów. A mówimy tu o psie – najlepszym przyjacielu człowieka, o zwierzęciu, które najczęściej towarzyszy nam w domach i pracuje w służbie człowieka. Dane odnośnie innych zwierząt towarzyszących, takich jak koty lub małe gryzonie i zajęczaki są jeszcze mniej znane.

Studia behawiorystyczne mają na celu otwarcie drzwi do wiedzy i świadomości na temat zwierząt, które nas otaczają, a często są członkami naszych rodzin. Bywa, że łączy nas z nimi szczególna więź, którą nie do końca rozumiemy, a zachowania naszych pupili interpretujemy błędnie, przypisując im ludzkie właściwości. Brak zrozumienia rzutuje na relacje między ludźmi a zwierzętami, rodzi frustrację i nierzadko prowadzi do nieszczęścia. Wiele zwierząt trafia do schronisk, a inne są porzucane, ponieważ nie spełniły oczekiwań właściciela. Te studia pomogą to zmienić.

Absolwenci studiów posiądą wiedzę i kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów i kotów metodami pozytywnymi,
 • diagnozowanie problemów behawioralnych u zwierząt domowych i ich eliminowanie,
 • pomoc właścicielom psów w budowaniu prawidłowej relacji z pupilem, opartej na zaufaniu, pozytywnej motywacji i wzajemnym zrozumieniu,
 • resocjalizację zwierząt bezdomnych oraz problemowych i przygotowanie ich do adopcji,
 • doradztwo w sprawie doboru odpowiedniego psa lub kota dla osób pragnących kupić lub adoptować zwierzaka,
 • prowadzenie hodowli psów i kotów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • przygotowanie do wystaw,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących

BLOK 1 - BEHAWIORYSTYKA PSÓW

 • Człowiek - przewodnik psa
 • Udomowienie, psychofizjologia psa
 • Etogram, schemat behawioralny psa
 • Socjalizacja
 • Teoria dominacji – fakty i mity. Świadome przewodnictwo
 • Stres pozytywny i negatywny, hormony a szkolenie
 • Zachowania niepożądane, pochodzenie, eliminowanie
 • Agresja: skąd się bierze, rodzaje, systemy hamowania, resocjalizacja
 • Komunikacja – rola, rodzaje, etapy, problemy. Sygnały stresu, demonstracyjne i grożące
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Psy rasowe i nierasowe. Wystawy psów. Adopcje psów

BLOK 2 – BEHAWIORYSTYKA KOTÓW

 • Udomowienie, psychofizjologia
 • Etogram, schemat behawioralny kota
 • Socjalizacja
 • Instynkty, popędy, zmysły, bodźce, odruchy
 • Anatomia i żywienie
 • Szkolenie kotów
 • Rasy i wystawy kotów
 • Koty domowe i dziko żyjące

BLOK 3 - INNE ZWIERZĘTA TOWARZYSZĄCE

 • Małe gryzonie, łasicowate, króliki
 • Ptaki

BLOK 4 - ZWIERZĘTA W SCHRONISKACH

 • Jak pomagać bezdomnym zwierzętom?
 • Stres u zwierząt schroniskowych
 • Postępowanie adopcyjne

BLOK 5 – WETERYNARIA I ŻYWIENIE

 • Pierwsza pomoc
 • Profilaktyka zdrowotna. Szczepienia
 • Wpływ niektórych jednostek chorobowych na problemy behawioralne
 • Żywienie i jego wpływ na zachowanie

BLOK 6 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Podstawy (prawidłowa relacja przewodnika z psem, mowa ciała, nastawienie)
 • Różne metody szkoleniowe. Przyrządy szkoleniowe
 • Motywacja, skupianie, nagradzanie
 • Kwadrat wzmocnień, trójkąt kryteriów
 • Warunkowanie
 • Rodzaje szkoleń użytkowych

BLOK 7 - SZKOLENIE PSÓW: CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Nauka podstawowych zachowań: skupianie uwagi na przewodniku, siad, waruj, stój, równanie do nogi, odsyłanie na miejsce, przywołanie zwykłe i awaryjne, komenda zwalniająca
 • Nauka rezygnacji - komenda uniemożliwiająca, niepodejmowanie pokarmu z ziemi, rezygnacja z innych bodźców (inny pies, ludzie)
 • Nauka prawidłowej zabawy i zostawiania zabawki. Aport.
 • Ćwiczenia socjalizacyjne i trening kooperacyjny
 • Trening czystości
 • Trening klatkowy
 • Komendy dodatkowe i sztuczki

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany zarówno do właścicieli i miłośników zwierząt, jak i dla osób pracujących lub zamierzających w przyszłości pracować ze zwierzętami, w szczególności:

 • osób pragnących pracować w zawodzie behawiorysty i/lub trenera,
 • hodowców psów i kotów,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów i kotów,
 • pracowników i wolontariuszy schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt,
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (ratownicy, policja, Straż Pożarna, celnicy, Straż Graniczna),
 • terapeutów, psychologów i pedagogów,
 • osób, które nie miały jeszcze styczności ze zwierzętami, ale chciałyby to zmienić.

Informacje organizacyjne

 • Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 • Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.
 • Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich uczniów.
 • Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

 

 • Zaliczenie testu pisemnego z całości materiału
 • Omówienie przypadku behawioralnego u psa i kota ustnie i pisemnie
 • Omówienie sposobu nauczenia psa jakiejś komendy podaną wcześniej techniką ustnie i pisemnie
 • Nauczenie psa lub kota jakiejś komendy / sztuczki, dokumentacja video
 • Obecność min. 80%

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 700 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem