Studia menedżerskie

Studia podyplomowe w WSE

Studia menedżerskie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Studia menedżerskie

Atuty kierunku Studia menedżerskie

To już 14 edycja studiów menedżerskich!

"Praktycy, świetna atmosfera budowana podczas zajęć, udostępnienie pola do dyskusji podczas zajęć, metody angażujące uczestników."
"Kadra dydaktyczna to głównie praktycy, którzy przekazują wiedzę nieodbiegającą od rzeczywistości."
"Zajęcia praktyczne, z praktykami, uczące myślenia, otwierające umysł."

Tak mówią o nich nasi studenci. To dla nas ważne, bo co roku opierając się na przeprowadzanych ankietach poprawiamy i modyfikujemy program studiów tak, aby oferować najlepsze treści, najlepsze narzędzia, najbardziej aktualne tematy i najbardziej praktyczne rozwiązania.

 • nowoczesne i aktualne tematy i wątki poruszane w trakcie zajęć – przyjrzymy się nowym trendom w zarządzaniu m.in.: „turkusowym organizacjom”. Na zajęciach przybliżymy psychologiczną teorię ewolucji świadomości Clare W. Gravesa, znaną również jako „dynamika spiralna” oraz jej konsekwencje dla współczesnej organizacji. Zapoznamy uczestników z narzędziem Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa do analizy wartości indywidualnych i badania kultury organizacyjnej. Zapoznamy się z założeniami organizacji turkusu oraz z alternatywnymi podejściami do budowy organizacji nowego typu. W końcu podamy przykłady polskich firm działających według tych zasad i przeanalizujemy możliwe sposoby transformacji istniejących organizacji oraz budowy ich od podstaw.
 • różnorodne metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć - ćwiczenia, gry szkoleniowe, casestudy, prezentacje, praca w grupach, praca w parach, praca z kwestionariuszem, dyskusje moderowane i inne
 • program studiów kładący nacisk na wiele praktycznych aspektów funkcjonowania w biznesie, m.in. jak zwiększyć efektywność swojego biznesu o przynajmniej 20% - studenci wyjdą z zajęć z gotowym planem usprawnień dla swojego biznesu/obszaru
 • starannie dobrani wykładowcy to praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych.Zajęcia prowadzone przez praktyków, którzy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, inspirują do refleksji, dają przestrzeń do dyskusji – to zaleta szczególnie podkreślana przez studentów kolejnych edycji naszych studiów
 • szeroki program studiów obejmuje wiele aspektów funkcjonowania w biznesie, a ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętnościpomoże uniknąć najczęściej popełnianych w działalności biznesowej błędów
Cel edukacji Studia menedżerskie

Cel edukacji

Celem studiów jest podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym.

Badania neurobiologiczne pokazują, że jednym z głównych czynników, który skłania ludzi do wysiłku, jest wykonywanie pracy, która ma dla nich sens. 71 % amerykańskich milenialsów poszukuje pracy, w której mogliby się realizować, ale 50% obecnych pracowników nie dostrzega znaczenia swojej pracy*). Te i inne badania pokazują, że stoimy przez wyzwaniem zredefiniowania kontraktu pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, które uwzględniłoby zmieniające się warunki rynku pracy. Menadżer ma niewątpliwy wpływ na to, jakie środowisko pracy tworzy i oferuje firma i czy uda jej się przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników – co jak widzimy jest coraz trudniejszym wyzwaniem.

Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menadżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej. Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi. Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które zaprocentują w dalszej karierze zawodowej.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą:

 • rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą, negocjowania i podejmowania decyzji biznesowych
 • pogłębić świadomość własnych mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia
 • podnieść efektywność zarzadzania zespołem, projektem, działem, firmą
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzi w organizacjach
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych związanych z konfliktami i motywowaniem ludzi
 • szybką i efektywną analizę oraz usprawnianie procesów w organizacji

*źródło: Britt Andreatta, Wired to Become: the neuroscience of purpose. ATD conference, San Diego, 7.05.2018.

Plan studiów Studia menedżerskie

I. KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO MENADŻERA

1. Menadżer – budowanie i komunikowanie marki osobistej. Personal branding przywódcy.

 • Autentyczność, czy odgrywanie roli? – aspekty budowania autorytetu i marki osobistej lidera.
 • 10 ważnych pytań w budowaniu osobistej wizji i misji.
 • Budowanie strategii wzmacniania osobistej marki na bazie Canvas Business Model.

2. Prezentacja i wystąpienia publiczne

3. Negocjacje w biznesie

 • Negocjacje jako proces
 • Formułowanie strategii w negocjacjach
 • Taktyki negocjacyjne

4. Podejmowanie decyzji i techniki decyzyjne

 • Dyscypliny przydatne w podejmowaniu decyzji
 • Aspekty behawioralne decyzji
 • Praktyka podejmowania decyzji

5. Turkusowe organizacje – nowe wyzwania w zarządzaniu

 • Profil Wartości Motywacyjnych C. W. Gravesa – narzędzie do analizy wartości indywidualnych i badania kultury organizacyjnej
 • Założenia „turkusowych organizacji” oraz inne podejścia do budowy organizacji nowego typu

6. Kreatywność i Design Thinking w zarządzaniu zespołem.

 • Definiowanie pojęć i aspektów związanych z kreatywnością, innowacyjnością i twórczym rozwiązywaniem problemów.
 • Trening kreatywności – narzędzia i sposoby korzystania z ćwiczeń w codzienności pracy z zespołem.
 • Design Thinking – podejście, narzędzia i aspekty wykorzystywane w realizacji zadań i zarządzaniu zespołem.

II. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

1. Marketing w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.
2. Elementy zarządzania marketingowego i wpływ podejścia na zarządzanie zespołem.
3. Proces podejmowania decyzji i poziomy produktu w kontekście budowania efektu „wow” u klientów.
4. Narzędzia komunikacji marketingowej, w tym marketing w sieci.

III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

1. Budowanie efektywnego i zaangażowanego zespołu
2. Style zarządzania. Delegowanie zadań.
3. Zarządzanie zmianą w firmie – efektywne zarządzanie w świecie VUCA – funkcjonowanie w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu biznesowym
4. Zarządzanie zorientowane na rezultaty. Ocenianie efektów pracy - udzielanie informacji zwrotnej
5. Zarządzanie konfliktem
6. Psychologiczne aspekty motywowania
7. Motywowanie pozafinansowe w praktyce
8. Coaching w zarządzaniu
9. Procesy i narzędzia HR w codzienności menadżera.

 • HR – wsparcie dla menadżera, definiowanie zakresu działań i sposoby funkcjonowania w różnych organizacjach.
 • Elementy cyklu życia pracownika w organizacji. Aspekty wpływu menadżera.
 • Systemy oceny – cele, zadania, nowoczesne rozwiązania.
 • Modele kompetencji – jak wspierają menadżera w codziennej pracy, rozwoju ludzi oraz ocenie ich pracy.

IV. WSPÓŁCZESNE MODELE I STRATEGIE BIZNESOWE

1. Wprowadzenie do myślenia strategicznego - istota modelu biznesowego i strategii firmy, determinanty wyboru i elementy
2. Analiza strategiczna - diagnoza otoczenia organizacji, identyfikacja grup strategicznych i ich wpływ na firmę, diagnoza wewnętrzna organizacji
3. Projektowanie i dostarczanie wartości klientom jak kluczowy element modelu biznesowego i strategii firmy
4. Wdrażanie modelu i strategii biznesowej - funkcjnalne programy działania, monitoring i ewalacja

V. RACHUNKOWOŚĆ zARZĄDCZA

1. Rola rachukowości i sprawozdawczości finansowej
2. Rachunek kosztów
3. Budżetowanie operacyjne i kapitałowe
4. Controlling operacyjny i strategiczny
5. Sprawozdawczość zarządcza

VI. OTOCZENIE PRAWNE BIZNESU

1. Wybrane regulacje kodeksu handlowego i cywilnego dotyczące biznesu ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego i zabezpieczania umów
2. Prawo pracy w pigułce - najlepsze praktyki, zagrożenia i sposoby budowania relacji pracownikami.
3. Tajemnica przedsiębiorstwa i sposoby jej zabezpieczenia. Elementy prawa autorskiego w relacjach z pracownikiem, menadżerem.
4. Ochrona danych – RODO

VII. CIĄGŁE DOSKONALENIE I LEAN W PRAKTYCE

1. Najlepsze i najszybsze sposoby na analizę miejsc do doskonalenia w organizacji - casestudies usprawnień z branż: produkcyjnej, c-commerce, handlowej
2. Usprawnianie zgodnie z Programem Szybkich Efektów
3. Możliwości szybkiej analizy najważniejszych wskaźników o swoim biznesie
4. Lean w praktyce - własny plan usprawnień dla swojego obszaru/biznesu

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową, szczególnie dla:

 • przedsiębiorców prawadzących własne firmy
 • kierowników działów, menedżerów różnego szczebla
 • kierowników projektów
 • liderów zespołów
 • osób planujących swoją karierę i pragnących przygotować się do roli menedżera

Podyplomowe studia menedżerskie do doskonała propozycja dla menedżerów niższego i średniego szczebla, którzy chcą podnosić swoje kompetencje zarządcze zarówno w zakresie obszarów finansowych i strategicznych jak i tzw. miękkich aspektów zarządzania związanych z prowadzeniem zespołów, motywowaniem pracowników, rozumieniem zachowań współpracowników i klientów.

Podyplomowe studia menedżerskie to także świetny wybór dla osób , które niedawno awansowały lub planują rozwój swojej kariery w tym kierunku – studia dostarczą wiedzy o zarzadzaniu i wszelkich jego aspektach i przygotują do radzenia sobie z wyzwaniami jakie stają każdego dnia przed menedżerem w organizacji.

Studia menedżerskie to również propozycja dla przedsiębiorców prowadzących własne firmy – dzięki dostarczonej wiedzy będą mogli zweryfikować i uporządkować swoje działania, nadać im nowy kierunek.  Praktyczne doświadczenie wykładowców i wymiana doświadczeń z innymi słuchaczami pomogą spojrzeć na nowo na swoją firmę, usprawnić obszary, które tego wymagają, a wiedza z zakresu zarządzania zespołem pozwoli efektywnie kierować często rozrastającą się grupą pracowników.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić i rozwijać biznes wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru zarządzania.

Wyróżnienie Home&Market

Nasze Studia Menedżerskie zostały zauważone i wyróżnione przez miesięcznik gospodarczy Home&Market!

Według magazynu Studia menedżerskie w Wyższej Szkole Europejskiej są jednymi z najciekawszych studiów podyplomowych w kategorii biznesowych.

19247781 1364160450335647 6666266050552099100 n

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 190 godzin.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W trybie online zaplanowanych jest ok. 2-3 zjazdów, wszystkie pozostałe odbędą się stacjonarnie.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

 

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie I semestru w formie testu,
 • zdanie egzaminu końcowego, który będzie miał formę przygotowanej  grupowo prezentacji. Studenci wejdą w rolę doradców - przeanalizują sytuację przedstawioną w case study firmy oraz zaproponują możliwe rozwiązania i przedstawią swoje rekomendacje.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 jest zamknięta.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

mediacje menagerskie.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

 

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.       za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.       w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.       w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra

Proponujemy słuchaczom zarówno rozwój umiejętności tzw. „miękkich” związanych z zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, prowadzeniem negocjacji, jak również dostarczamy narzędzi pomagających podejmować strategiczne decyzje w oparciu o konkretne, wymierne wskaźniki. Słuchacze dowiedzą się jak budować konkurencyjność firmy na rynku, poruszone zostaną prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej. Bardzo istotnym elementem studiów są zagadnienia związane z rachunkowością zarządczą i kształtowaniem strategii biznesowej w warunkach zmiennego otoczenia biznesowego. Warunkiem dotrzymania tych zobowiązań jest doskonała kadra dydaktyków. Prowadzący są praktykami biznesu, jednocześnie mają wieloletnie doświadczenie w przekazywaniu wiedzy. Dzięki angażującym i ciekawym zajęciom studenci dowiadują się jak rozwiązać codzienne trudności związane z zarządzaniem.

Aleksandra Rzeźniczek
Opiekun merytoryczny kierunku

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W dniach 26-27.02 Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń będzie nieczynne.