Studia menedżerskie

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Studia menedżerskie

Informacje ogólne

Atuty kierunku Studia menedżerskie

Atuty kierunku Studia menedżerskie

To już 11 edycja studiów menadżerskich!

"Praktycy, świetna atmosfera budowana podczas zajęć, udostępnienie pola do dyskusji podczas zajęć, metody angażujące uczestników."
"Kadra dydaktyczna to głównie praktycy, którzy przekazują wiedzę nieodbiegającą od rzeczywistości."
"Zajęcia praktyczne, z praktykami, uczące myślenia, otwierające umysł."

Tak mówią o nich nasi studenci. To dla nas ważne, bo co roku opierając się na przeprowadzanych ankietach poprawiamy i modyfikujemy program studiów tak, aby oferować najlepsze treści, najlepsze narzędzia, najbardziej aktualne tematy i najbardziej praktyczne rozwiązania.

 • ARCHETYPKI® - praca z kreatywnym narzędziem opartym o typologię archetypów marki stworzoną przez Margaret Mark i Carol Pearson, dzięki któremu słuchacze dowiedzą się:
  • jak lepiej budować wiarygodność i komunikować swoją osobistą markę jako menadżera,
  • czy to co  myślimy o sobie i komunikujemy na swój temat, jest tak samo odbierane pracowników i współpracowników
  • jak przełamać własne stereotypy myślenia,
  • w jaki  sposób pracownicy mogą identyfikować nas z wartościami, z którymi się identyfikujemy,
  • w jaki sposób zakomunikować innym to, co jest dla mnie ważne
 • nowoczesne i aktualne tematy i wątki poruszane w trakcie zajęć – przyjrzymy się nowym trendom w zarządzaniu m.in.: „turkusowym organizacjom”. Na zajęciach przybliżymy psychologiczną teorię ewolucji świadomości Clare W. Gravesa, znaną również jako „dynamika spiralna” oraz jej konsekwencje dla współczesnej organizacji. Zapoznamy uczestników z narzędziem Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa do analizy wartości indywidualnych i badania kultury organizacyjnej. Zapoznamy się z założeniami organizacji turkusu oraz z alternatywnymi podejściami do budowy organizacji nowego typu. W końcu podamy przykłady polskich firm działających według tych zasad i przeanalizujemy możliwe sposoby transformacji istniejących organizacji oraz budowy ich od podstaw.
 • praktyczne podpowiedzi jak radzić sobie we współpracy w wielokulturowych  zespołach – zarządzanie i komunikacja  w takich zespołach to już codzienność wielu naszych studentów
 • różnorodne metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć- ćwiczenia, gry szkoleniowe, casestudy, prezentacje, praca w grupach, praca w parach, praca z kwestionariuszem, dyskusje moderowane i inne
 • program studiów kładący nacisk na wiele praktycznych aspektów funkcjonowania w biznesie,
 • starannie dobrani wykładowcy to praktycy opierający swoją wiedzę na osobistych doświadczeniach biznesowych.Zajęcia prowadzone przez praktyków, którzy dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, inspirują do refleksji, dają przestrzeń do dyskusji – to zaleta szczególnie podkreślana przez studentów  kolejnych edycji naszych studiów
 • szeroki program studiów obejmuje wiele aspektów funkcjonowania w biznesie, a ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętnościpomoże uniknąć najczęściej popełnianych w działalności biznesowej błędów.
Cel edukacji Studia menedżerskie

Cel edukacji

Celem studiów jest podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym zarządzaniu w biznesie w nieustannie zmieniającym się, silnie konkurencyjnym środowisku gospodarczym.

Badania neurobiologiczne pokazują, że jednym z głównych czynników, który skłania ludzi do wysiłku, jest wykonywanie pracy, która ma dla nich sens. 71 % amerykańskich milenialsów poszukuje pracy, w której mogliby się realizować, ale 50% obecnych pracowników nie dostrzega znaczenia swojej pracy*). Te i inne badania pokazują, że stoimy przez wyzwaniem zredefiniowania kontraktu pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą, które uwzględniłoby zmieniające się warunki rynku pracy. Menadżer ma niewątpliwy wpływ na to, jakie środowisko pracy tworzy i oferuje firma i czy uda jej się przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników – co jak widzimy jest coraz trudniejszym wyzwaniem.

Program studiów koncentruje się na praktycznych aspektach roli menadżera jako kreatora biznesu na skalę swojego zespołu, branży, jednostki organizacyjnej. Studia mają również na celu dostarczenie pakietu narzędzi do zarządzania potencjałem swoich pracowników, do motywowania i angażowania ludzi. Słuchacze poznają zarówno teoretycznie jak i praktycznie zagadnienia związane z decyzjami menedżerskimi, strategią działania firmy w warunkach konkurencji, kierowaniem ludźmi i kulturą organizacyjną. Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze wymieniają się również cennymi doświadczeniami oraz nawiązują kontakty, które zaprocentują w dalszej karierze zawodowej.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą:

 • rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą, negocjowania i podejmowania decyzji biznesowych
 • pogłębić świadomość własnych mocnych stron i obszarów wymagających doskonalenia
 • podnieść efektywność zarzadzania zespołem, projektem, działem, firmą
 • zrozumieć złożoność zachowań ludzi w organizacjach
 • lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych związanych z konfliktami i motywowaniem ludzi
 • poznać i zrozumieć uwarunkowania kulturowe wpływające na poziom i styl współpracy w zespole oraz efektywność wykonywanych zadań

*) źródło: Britt Andreatta, Wired to Become: the neuroscience of purpose. ATD conference, San Diego, 7.05.2018.

Plan studiów Studia menedżerskie

I. KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEGO MENADŻERA

1. Menadżer – budowanie i komunikowanie marki osobistej. Personal branding przywódcy.

 • Autentyczność, czy odgrywanie roli? – aspekty budowania marki osobistej lidera.
 • 10 ważnych pytań w budowaniu osobistej wizji i misji.
 • Budowanie strategii wzmacniania osobistej marki na bazie Canvas Business Model.

2. Prezentacja i wystąpienia publiczne

3. Negocjacje w biznesie

 • Negocjacje jako proces
 • Formułowanie strategii w negocjacjach
 • Taktyki negocjacyjne

4. Podejmowanie decyzji i techniki decyzyjne

 • Dyscypliny przydatne w podejmowaniu decyzji
 • Aspekty behawioralne decyzji
 • Praktyka podejmowania decyzji

5. Turkusowe organizacje – nowe wyzwania w zarządzaniu

 • Profil Wartości Motywacyjnych C. W. Gravesa – narzędzie do analizy wartości indywidualnych i badania kultury organizacyjnej
 • Założenia „turkusowych organizacji” oraz inne podejściami do budowy organizacji nowego typu

6. Kreatywność i Design Thinking w zarządzaniu zespołem.

 • Definiowanie pojęć i aspektów związanych z kreatywnością, innowacyjnością i twórczym rozwiązywaniem problemów.
 • Trening kreatywności – narzędzia i sposoby korzystania z ćwiczeń w codzienności pracy z zespołem.
 • Design Thinking – podejście, narzędzia i aspekty wykorzystywane w realizacji zadań i zarządzaniu zespołem.

II. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

1. Marketing w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

2. Elementy zarządzania marketingowego i wpływ podejścia na zarządzanie zespołem.

3. Proces podejmowania decyzji i poziomy produktu w kontekście budowania efektu „wow” u klientów.

4. Narzędzia komunikacji marketingowej, w tym marketing w sieci.

III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

1. Style zarządzania. Delegowanie zadań.

2. Zarządzanie zmianą w firmie.

3. Zarządzanie zorientowane na rezultaty. Ocenianie efektów pracy - udzielanie informacji zwrotnej

4. Zarządzanie konfliktem

5. Psychologiczne aspekty motywowania

6. Motywowanie pozafinansowe w praktyce

7. Coaching w zarządzaniu

8. Procesy i narzędzia HR w codzienności menadżera.

 • HR – wsparcie dla menadżera, definiowanie zakresu działań i sposoby funkcjonowania w różnych organizacjach.
 • Elementy cyklu życia pracownika w organizacji. Aspekty wpływu menadżera.
 • Systemy oceny – cele, zadania, nowoczesne rozwiązania.
 • Modele kompetencji – jak wspierają menadżera w codziennej pracy, rozwoju ludzi oraz ocenie ich pracy.

9. Komunikacja międzykulturowa z elementami zarządzania i negocjacji międzykulturowych – bariery w komunikacji międzykulturowej; motywacja i systemy motywacyjne w różnych kulturach; rozwiązywanie konfliktów w środowisku wielokulturowym; komunikacja w środowisku multikulturowym na wybranych przykładach: e-komunikacja, komunikacja między centralą a oddziałami w różnych państwach.

IV. STRATEGIE BIZNESOWE I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

1. Wprowadzenie do myślenia strategicznego - czym jest i jaką funkcję pełni strategia biznesowa firmy

2. Analiza strategiczna - diagnoza otoczenia organizacji, identyfikacja grup strategicznych i ich wpływ na firmę, diagnoza wewnętrzna organizacji

3. Strategiczne wybory - wizja i misja strategiczna, rynki i produkty, dominujący model działania z kierunkowymi celami rozwoju firmy

4. Wdrażanie i realizacja strategii - funkcjonalne programy działania, monitoring i ewaluacja realizacji strategii

5. Rola rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

6. Rachunek kosztów

7. Budżetowanie operacyjne i kapitałowe

8. Controlling operacyjny i strategiczny

9. Sprawozdawczość zarządcza

V. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

1. Definiowanie projektu

2. Planowanie pracy

3. Harmonogramowanie

4. Planowanie zasobów i finansów

5. Monitoring projektów

6. Metodyka wdrożenia SZP w przedsiębiorstwie

VI. OTOCZENIE PRAWNE BIZNESU

1. Wybrane regulacje kodeksu handlowego i cywilnego dotyczące biznesu ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego i zabezpieczania umów

2. Prawo pracy w pigułce - najlepsze praktyki, zagrożenia i sposoby budowania relacji pracownikami

3. Tajemnica przedsiębiorstwa i sposoby jej zabezpieczenia. Elementy prawa autorskiego w relacjach z pracownikiem, menadżerem.

4. Ochrona danych - RODO

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób związanych z szeroko rozumianą działalnością biznesową, szczególnie dla:

 • przedsiębiorców prawadzących własne firmy
 • kierowników działów, menedżerów różnego szczebla
 • kierowników projektów
 • liderów zespołów
 • osób planujących swoją karierę i pragnących przygotować się do roli menedżera

Podyplomowe studia menedżerskie do doskonała propozycja dla menedżerów niższego i średniego szczebla, którzy chcą podnosić swoje kompetencje zarządcze zarówno w zakresie obszarów finansowych i strategicznych jak i tzw. miękkich aspektów zarządzania związanych z prowadzeniem zespołów, motywowaniem pracowników, rozumieniem zachowań współpracowników i klientów.

Podyplomowe studia menedżerskie to także świetny wybór dla osób , które niedawno awansowały lub planują rozwój swojej kariery w tym kierunku – studia dostarczą wiedzy o zarzadzaniu i wszelkich jego aspektach i przygotują do radzenia sobie z wyzwaniami jakie stają każdego dnia przed menedżerem w organizacji.

Studia menedżerskie to również propozycja dla przedsiębiorców prowadzących własne firmy – dzięki dostarczonej wiedzy będą mogli zweryfikować i uporządkować swoje działania, nadać im nowy kierunek.  Praktyczne doświadczenie wykładowców i wymiana doświadczeń z innymi słuchaczami pomogą spojrzeć na nowo na swoją firmę, usprawnić obszary, które tego wymagają, a wiedza z zakresu zarządzania zespołem pozwoli efektywnie kierować często rozrastającą się grupą pracowników.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą prowadzić i rozwijać biznes wykorzystując nowoczesne narzędzia i wiedzę z obszaru zarządzania.

Wyróżnienie Home&Market

Nasze Studia Menedżerskie zostały zauważone i wyróżnione przez miesięcznik gospodarczy Home&Market!

Według magazynu Studia menedżerskie w Wyższej Szkole Europejskiej są jednymi z najciekawszych studiów podyplomowych w kategorii biznesowych.

19247781 1364160450335647 6666266050552099100 n

To już 10 edycja Studiów menedżerskich!

 • „Praktycy, świetna atmosfera budowana podczas zajęć, udostępnienie pola do dyskusji podczas zajęć, metody angażujące uczestników.”
 • „Kadra dydaktyczna to głównie praktycy, którzy przekazują wiedzę nieodbiegającą od rzeczywistości”
 • „Zajęcia praktyczne, z praktykami, uczące myślenia, otwierające umysł.”

Tak mówią o nich nasi studenci. To dla nas ważne, bo co roku opierając się na przeprowadzanych ankietach poprawiamy i modyfikujemy program studiów tak, aby oferować najlepsze treści, najlepsze narzędzia, najbardziej aktualne tematy i najbardziej praktyczne rozwiązania.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie I semestru w formie testu,
 • zdanie egzaminu końcowego, który będzie miał formę przygotowanej  grupowo prezentacji. Studenci wejdą w rolę doradców - przeanalizują sytuację przedstawioną w case study firmy oraz zaproponują możliwe rozwiązania i przedstawią swoje rekomendacje.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 900 PLN

Istnieje możliwość dofinansowania studiów z wykorzystaniem bonów rozwojowych! Sprawdź szczegóły w Bazie Usług Rozwojowych i dowiedz się o szczegółach dofinansowania szkolenia! Link do usługi: Studia menedżerskie
W woj. małopolskim operatorem jest WUP - Program Kierunek Kariera Zawodowa oraz MARR www.mbon.pl 
Mapa operatorów obsługujących program w pozostałych województwach dostępna jest tuhttp://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie 

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Proponujemy słuchaczom zarówno rozwój umiejętności tzw. „miękkich" związanych z zarządzaniem zespołem, efektywną komunikacją, prowadzeniem negocjacji, jak również dostarczamy narzędzi pomagających podejmować strategiczne decyzje w oparciu o konkretne, wymierne wskaźniki. Słuchacze dowiedzą się jak budować konkurencyjność firmy na rynku, poruszone zostaną prawne aspekty prowadzenia działalności biznesowej. Bardzo istotnym elementem studiów są zagadnienia związane z rachunkowością zarządczą i kształtowaniem strategii biznesowej – punktem wyjścia do rozważań w tych tematach będzie udział w grze biznesowej Prawa Konkurencji (Mój hotel), w której gracze rywalizują ze sobą na tym samym rynku o tę samą pulę klientów. Od ich decyzji strategicznych zależy sukces przedsięwzięcia. W grze zastosowano innowacyjny mechanizm symulacji popytu i sposobu przychodzenia klientów, dzięki czemu wyniki finansowe graczy rzeczywiście zależą od ich wyczucia rynku oraz podejmowania decyzji korzystnych dla funkcjonowania ich firmy na rynku.

Aleksandra Rzeźniczek
opiekun merytoryczny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.