Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Informacje ogólne

Atuty kierunku Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Atuty kierunku Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Jednym z największych atutów studiów podyplomowych jest kadra dydaktyczna, na którą składają się praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Są to: właściciele firm edukacyjnych, pracownicy międzynarodowych korporacji, trenerzy i szkoleniowcy z bogatym doświadczeniem projektowym, administratorzy oraz moderatorzy największych eLearningowych kanałów w social mediach, twórcy podcastów i kanałów na YouTubie, skupiający się na efektywnym dostarczaniu produktów e-Learningowych.

Dzięki temu każdy ze Słuchaczy jest w stanie zastosować zgodnie z najnowszymi trendami innowacyjne rozwiązania w swojej organizacji, a tym samym pozytywnie wpływać na zmianę sposobu realizowania metod rozwojowych.

Studia zostały zaprojektowane pod kątem maksymalizacji efektywności i praktyczności zajęć. Opierają się zarówno o uznane metody i narzędzia, jak i analizę trendów e-Learningu zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Wprowadzenia teoretyczne z zagadnień takich jak: Wstęp do e-Learningu czy Instructional Design są punktami odniesienia dla warsztatów i pracy nad własnymi projektami.

Ponadto Słuchacze zapoznają się z metodologiami i narzędziami przydatnymi w procesie projektowania m.in.: Persony, ADDIE, SAM, CCAF, Action Mapping, Learning Battle Cards.

Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu szeregu narzędzi stosowanych w projektach eLearningowych m.in: Articulate 360 (Storyline, Rise), OBS, platform typu LMS, Adobe Creative Cloud, technologiami firmy Microsoft (Office, PowerApp), Davinci Resolve, Vyond, BranchTrack, Miro, Mural, Kahoot i technologii, m.in: VR, AR, holoportacji i druku 3D.

Program studiów przygotowany jest przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, pod opieką Michała Szumińskiego (właściciela firmy 4education, trenera i administratora obecnie największej grupy eLearningowej na Facebooku w Polsce – eLearning Robię).

Cel edukacji Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Cel edukacji

Celem studiów "Projektowanie i wdrażanie eLearningu" jest pokazanie zróżnicowania produktów e-Learningowych dostępnych na rynku i zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do ich tworzenia oraz wdrażania, zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się świata edukacji.

Uczestnik jest prowadzony przez proces analizy, projektowania i krytycznego myślenia związanego z doborem produktu e-Learningowego do konkretnego projektu edukacyjnego, wymagającego zastosowania właściwej technologii.

Studia prowadzone są przez praktyków i pasjonatów zdalnego nauczania, którzy w swojej działalności biznesowej i edukacyjnej aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i produkcji rozwiązań eLearningowych. Słuchacz zapoznaje się ze sprawdzonymi metodami pracy, narzędziami, sprzętem i aplikacjami wiodącymi w swoich kategoriach oraz szeroko wykorzystywanymi w świecie edukacji.

Studia są podzielone na trzy główne moduły:

 • Analiza i projektowanie e-Learningu,
 • Produkty e-Learningu.
 • Wdrażanie i zarządzanie projektem e-Learningowym.

Takie podejście tworzy solidne fundamenty do wdrożenia i rozwoju eLearningu w organizacji oraz pozwala sprostać najbardziej wygórowanym oczekiwaniom biznesowym.

Zwieńczeniem praktycznego charakteru studiów jest zaliczenie projektu edukacyjnego w oparciu o praktyczne umiejętności wykonywane zgodnie ze sztuką dla wybranego przez uczestnika produktu edukacyjnego i technologii.

Program studiów jest przemyślany, by studia nie tylko pozwalały zdobyć konkretne kompetencje doceniane na rynku pracy, ale by wskazać narzędzia i trendy, które będą wykorzystywane w najbliższej przyszłości, w takich zawodach jak:

 • Projektant Szkoleń online / Instructional Designer
 • Twórcaszkoleń online / e-Learning Developer
 • Trener biznesowy
 • Specjalista ds. e-Learningu
 • Analityk procesów rozwojowych

Plan studiów Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Blok I: Analiza i projektowanie e-Learningu

 • Wprowadzenie do e-learningu
 • Projektowanie szkoleń online (Instructional Design) i Design Thinking
 • Budowanie scenariuszy do projektów edukacyjnych
 • Copywriting
 • Atrakcyjne metody prowadzenia webinarów/spotkań

Blok II: Produkty e-Learningu

 • Tworzenie szkoleń online typu SCORM
 • Technologie immersyjne (VR/AR), holoportacja i druk 3D
 • Podcast - przygotowanie i produkcja
 • Tworzenie prezentacji edukacyjnych
 • Produkcja video pod kursy online
 • Budowanie domowego studia i studia firmy
 • Perspektywiczne narzędzia eLearningu
 • Budowanie aplikacji edukacyjnych

Blok III: Wdrażanie i zarządzanie projektem e-Learningowym

 • Platformy edukacyjne i modele wycen szkoleń online
 • Wdrażanie i zarządzanie projektu e-Learningowego

Profil słuchacza

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw, organizacji oraz korporacji, jak i do trenerów i osób indywidualnych, którzy:

 • szukają nowych kanałów komunikacji z partnerami biznesowymi/pracownikami w celu propagowania wiedzy o swoich produktach i usługach,
 • chcą wdrożyć lub usprawnić działania zdalnego przekazywania wiedzy w swojej praktyce biznesowej,
 • mają za zadanie dostarczyć wiedzę i umiejętności dużej grupie odbiorców,
 • pracują w działach HR, L&D lub marketingu i którzy kształtują, wdrażają lub planują wdrażać produkty eLearningowe,
 • zajmują się profesjonalnym przekazywaniem wiedzy (trenerzy biznesowi, trenerzy wewnętrzni, eksperci merytoryczni),
 • poszukują metodologicznego oparcia i efektywności w zdalnej komunikacji,
 • są pasjonatami w różnych obszarch i pragną dzielić się z innymi swoim doświadczeniem w sposób zdalny, np. poprzez podcast, streaming czy kursy eLearningowe,
 • szukają zarówno sprawdzonych metod, jak i nowinek technologicznych w nauczaniu.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

W trybie stacjonarnym zaplanowane są 3-4 zjazdy, a wszystkie pozostałe - w trybie online.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MEiN i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

W trybie stacjonarnym zaplanowane są 3-4 zjazdy, a wszystkie pozostałe - w trybie online.

Sprawdzenie efektów nauczania odbywa się na podstawie oceny indywidualnego i praktycznego projektu, w wybranej przez Słuchacza technologii eLearningowej – np. szkolenie eLearningowe, podcast, video lub aplikacja edukacyjna.

Aby podnieść użyteczność opracowywanej pracy, temat jest proponowany przez Słuchacza – może to być zarówno projekt przygotowany do wdrożenia w praktyce biznesowej, jak i może dotyczyć wybranych, indywidualnych zainteresowań.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 8 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 5 900 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Rekrutacja na Studia Podyplomowe rozpoczyna się 1 czerwca!