Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Informacje ogólne

Atuty kierunku Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Atuty kierunku Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Jednym z największych atutów studiów podyplomowych jest kadra dydaktyczna, na którą składają się praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Są to: właściciele firm edukacyjnych, pracownicy międzynarodowych korporacji, trenerzy i szkoleniowcy z bogatym doświadczeniem projektowym, administratorzy oraz moderatorzy największych eLearningowych kanałów w social mediach, twórcy podcastów i kanałów na YouTubie, skupiający się na efektywnym dostarczaniu produktów e-Learningowych.

Dzięki temu każdy ze Słuchaczy jest w stanie zastosować zgodnie z najnowszymi trendami innowacyjne rozwiązania w swojej organizacji, a tym samym pozytywnie wpływać na zmianę sposobu realizowania metod rozwojowych.

Studia zostały zaprojektowane pod kątem maksymalizacji efektywności i praktyczności zajęć. Opierają się zarówno o uznane metody i narzędzia, jak i analizę trendów e-Learningu zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Wprowadzenia teoretyczne z zagadnień takich jak: Wstęp do e-Learningu czy Instructional Design są punktami odniesienia dla warsztatów i pracy nad własnymi projektami.

Ponadto Słuchacze zapoznają się z metodologiami i narzędziami przydatnymi w procesie projektowania m.in.: Persony, ADDIE, SAM, CCAF, Action Mapping, Learning Battle Cards.

Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu szeregu narzędzi stosowanych w projektach eLearningowych m.in: Articulate 360 (Storyline, Rise), OBS, platform typu LMS, Adobe Creative Cloud, technologiami firmy Microsoft (Office, PowerApp), Davinci Resolve, Vyond, BranchTrack, Miro, Mural, Kahoot i technologii, m.in: VR, AR, holoportacji i druku 3D.

Program studiów przygotowany jest przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, pod opieką Michała Szumińskiego (właściciela firmy 4education, trenera i administratora obecnie największej grupy eLearningowej na Facebooku w Polsce – eLearning Robię).

Cel edukacji Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Cel edukacji

Celem studiów "Projektowanie i wdrażanie eLearningu" jest pokazanie zróżnicowania produktów e-Learningowych dostępnych na rynku i zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do ich tworzenia oraz wdrażania, zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się świata edukacji.

Uczestnik jest prowadzony przez proces analizy, projektowania i krytycznego myślenia związanego z doborem produktu e-Learningowego do konkretnego projektu edukacyjnego, wymagającego zastosowania właściwej technologii.

Studia prowadzone są przez praktyków i pasjonatów zdalnego nauczania, którzy w swojej działalności biznesowej i edukacyjnej aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i produkcji rozwiązań eLearningowych. Słuchacz zapoznaje się ze sprawdzonymi metodami pracy, narzędziami, sprzętem i aplikacjami wiodącymi w swoich kategoriach oraz szeroko wykorzystywanymi w świecie edukacji.

Studia są podzielone na trzy główne moduły:

 • Analiza i projektowanie e-Learningu,
 • Produkty e-Learningu.
 • Wdrażanie i zarządzanie projektem e-Learningowym.

Takie podejście tworzy solidne fundamenty do wdrożenia i rozwoju eLearningu w organizacji oraz pozwala sprostać najbardziej wygórowanym oczekiwaniom biznesowym.

Zwieńczeniem praktycznego charakteru studiów jest zaliczenie projektu edukacyjnego w oparciu o praktyczne umiejętności wykonywane zgodnie ze sztuką dla wybranego przez uczestnika produktu edukacyjnego i technologii.

Program studiów jest przemyślany, by studia nie tylko pozwalały zdobyć konkretne kompetencje doceniane na rynku pracy, ale by wskazać narzędzia i trendy, które będą wykorzystywane w najbliższej przyszłości, w takich zawodach jak:

 • Projektant Szkoleń online / Instructional Designer
 • Twórcaszkoleń online / e-Learning Developer
 • Trener biznesowy
 • Specjalista ds. e-Learningu
 • Analityk procesów rozwojowych

Plan studiów Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Blok I: Analiza i projektowanie e-Learningu

 • Wprowadzenie do e-learningu
 • Projektowanie szkoleń online (Instructional Design) i Design Thinking
 • Budowanie scenariuszy do projektów edukacyjnych
 • Copywriting
 • Atrakcyjne metody prowadzenia webinarów/spotkań
 • Dostępność cyfrowa materiałów edukacyjnych

Blok II: Produkty e-Learningu

 • Tworzenie szkoleń online typu SCORM
 • Technologie immersyjne (VR/AR), holoportacja i druk 3D
 • Podcast - przygotowanie i produkcja
 • Tworzenie prezentacji edukacyjnych
 • Produkcja video pod kursy online
 • Budowanie domowego studia i studia firmy
 • Perspektywiczne narzędzia eLearningu
 • Budowanie aplikacji edukacyjnych

Blok III: Wdrażanie i zarządzanie projektem e-Learningowym

 • Platformy edukacyjne i modele wycen szkoleń online
 • Wdrażanie i zarządzanie projektu e-Learningowego

Profil słuchacza

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw, organizacji oraz korporacji, jak i do trenerów i osób indywidualnych, którzy:

 • szukają nowych kanałów komunikacji z partnerami biznesowymi/pracownikami w celu propagowania wiedzy o swoich produktach i usługach,
 • chcą wdrożyć lub usprawnić działania zdalnego przekazywania wiedzy w swojej praktyce biznesowej,
 • mają za zadanie dostarczyć wiedzę i umiejętności dużej grupie odbiorców,
 • pracują w działach HR, L&D lub marketingu i którzy kształtują, wdrażają lub planują wdrażać produkty eLearningowe,
 • zajmują się profesjonalnym przekazywaniem wiedzy (trenerzy biznesowi, trenerzy wewnętrzni, eksperci merytoryczni),
 • poszukują metodologicznego oparcia i efektywności w zdalnej komunikacji,
 • są pasjonatami w różnych obszarch i pragną dzielić się z innymi swoim doświadczeniem w sposób zdalny, np. poprzez podcast, streaming czy kursy eLearningowe,
 • szukają zarówno sprawdzonych metod, jak i nowinek technologicznych w nauczaniu.

OPINIE SŁUCHACZY

Dziękuję za te studia! Za inspirowanie i otwieranie oczu. Dziękuję za dobry czas doskonalenia siebie.”

To była bardzo dobra decyzja zawodowa i polecam każdemu wahającemu się czy rozpoczynać ten kierunek”

Dziękuję za te studia, za wiele inspiracji, pokazywanie różnych ścieżek i za zaproszenie tylu ciekawych Wykładowców i oczywiście polecam innym. 😊

Informacje organizacyjne

W trybie stacjonarnym zaplanowane jest od 40% do 60% zajęć, pozostałe zajęć odbędą się online.

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

 

Sprawdzenie efektów nauczania odbywa się na podstawie oceny indywidualnego i praktycznego projektu, w wybranej przez Słuchacza technologii eLearningowej – np. szkolenie eLearningowe, podcast, video lub aplikacja edukacyjna.

Aby podnieść użyteczność opracowywanej pracy, temat jest proponowany przez Słuchacza – może to być zarówno projekt przygotowany do wdrożenia w praktyce biznesowej, jak i może dotyczyć wybranych, indywidualnych zainteresowań.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 6 600 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem