Coach – partner w rozwoju

Studia podyplomowe w WSE

To już 10-ta edycja – zapraszamy!

Dołącz do najlepszych

Coach – partner w rozwoju

Informacje ogólne

Atuty kierunku Coach – partner w rozwoju

Atuty kierunku Coach – partner w rozwoju

1. Program Coach - partner w rozwoju rozwija Kluczowe Kompetencje Coacha zgodne ze standardami International Coach Federation (ICF).

Potwierdzone zostało to pozytywną weryfikacją ICF i przyznaniem: Certyfikat of Approval ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours).

certyfikat 1

Korzyści i możliwości dla Słuchacza:

 • po ukończeniu programu możesz ubiegać się o indywidualny certyfikat coacha ścieżką ACSTH
 • w trakcie studiowania możesz przystąpić do nobilitującego grona coachów certyfikowanych przez ICF.

2. Doskonała kadra profesjonalnych coachów - praktyków.

grazyna urbanik
Grażyna Urbanik-Papp, ACC, ICF
joanna zawada
Joanna Zawada-Kubik, PCC, ICF

3. Kompleksowy program coachingowy w modelu umożliwiającym pracę z indywidualnym klientem, prowadzenie team-coachingu oraz coachingu organizacji.

4

4. Dodatkowa praktyka z rzeczywistymi klientami indywidualnymi (dla chętnych w cenie programu).

 

UWAGA! W tym roku prowadzimy rekrutację jedynie na kierunku Coach i trener - partner w rozwoju.

Cel edukacji Coach – partner w rozwoju

Cel edukacji

Celem programu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji, które są niezbędne w pracy coacha w relacji z indywidualnym Klientem, zespołem i organizacją

Kształcenie zorientowane jest na nabycie praktycznych umiejętności i rozwój kompetencji zgodnych z międzynarodowymi standardami wypracowanymi i zdefiniowanymi przez International Coach Federation.

Cztery niżej wymienione bloki tematyczne realizują cztery główne cele programu.

 • Rozwój warsztatu pracy coacha – uczestnicy poznają metody i narzędzia pracy coacha oraz kluczowe umiejętności dotyczące zadawania pytań, słuchania, praktykowania obecn a podczas prowadzonych przez siebie sesji coachingowych, będą uczyli się stosować te narzędzia w praktyce.
 • Coaching w organizacji – uczestnicy uczą się opracowywania i wdrażania projektów coachingowych w organizacji; celem tego bloku jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób współpracować z organizacją jako klientem coachingowym.
 • Zasady pracy z grupą – uczestnicy rozwijają kompetencje potrzebne do prowadzenia coachingu zespołu.
 • Coach na rynku pracy – uczestnicy poznają zasady rozwijania kariery coacha i budowania biznesu coachingowego.

Program przygotowuje uczestników do pracy coacha. Duża liczba ćwiczeń, pracy z konkretnymi narzędziami, obserwowanych sesji coachingowych daje możliwość poczucia się swobodnie zarówno w trakcie prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych jak też prowadzenia coachingu zespołowego.
Same narzędzia to jednak za mało, podczas zajęć dużą wagę przywiązuje się także do kształtowania profesjonalnej postawy coacha zgodnej ze standardami International Coach Federation. Ważnym elementem kształcenia jest m.in. znajomość etyki zawodu. W ramach programu uczestnicy poznają w jaki sposób kluczowe kompetencje coacha zidentyfikowane przez International Coach Federation dotyczące zawierania kontraktu coachingowego, współtworzenia relacji coachingowej, efektywnego komunikowania się oraz wspierania procesu uczenia się i osiągania rezultatów mogą być wykorzystane zarówno w pracy z indywidualnym klientem, zespołem, jak i organizacją. Dzięki temu coachowie mogą po ukończeniu programu wybierać różne ścieżki rozwoju ukierunkowane na pracę w środowisku biznesowym lub prowadzenie sesji life coachingu.

Rozwój kompetencji coachingowych zapewniany jest przez trzy uzupełniające się elementy  programu:

 • Praktyczne zajęcia z doświadczonymi coachami akredytowanymi przez ICF
  88 godzin lekcyjnych (66 godzin zegarowych) zajęć prowadzonych przez coachów, polegających w głównej mierze na ćwiczeniu umiejętności coachingowych w oparciu o poznawane założenia i narzędzia coachingowe, w czasie zajęć coachowie udzielają informacji zwrotnych pomagających rozwijać kompetencje coacha
 • 9 godzin praktykowania coachingu w zespołach 3 osobowych
  Uczestnicy praktykują sesje coachingowe wykorzystując wiedzę zdobytą w trakcie zajęć w oparciu o narzędzie przygotowane przez coacha wspierającego proces
 • Informacja zwrotna do nagrywanych sesji coachingowych
  Uczestnicy nagrywają sesje coachingowe i otrzymują pisemną informacje zwrotną od doświadczonego i akredytowanego coacha

 

UWAGA! W tym roku prowadzimy rekrutację jedynie na kierunku Coach i trener - partner w rozwoju.

Plan studiów Coach – partner w rozwoju

Program obejmuje 66 godzin zajęć kontaktowych (contact hours, metodą face-to-face) oraz 12 godzin zajęć asynchronicznych (independent study). Łącznie: 78 godzin zegarowych.

Zajęcia oparte są o praktyczne ćwiczenie sesji coachingowych. W ramach programu przewidziana jest także praca własna studenta przeznaczona na praktykę sesji coachingowych.

PROGRAM ZAJĘĆ KONTAKTOWYCH

Temat zajęć Liczba godzin kontaktowych Prowadzący Certyfikat prowadzącego
Coaching i struktura sesji coachingowej 16 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach, ICF
Kontraktowanie coachingu 8 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach, ICF
Narzędzia coachingowe 1 8 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach, ICF
Narzędzia coachingowe 2 8 Elżbieta Cwynar-Budzińska  ACC – Associate Certified Coach, ICF
Coaching kompetencyjny 8 Elżbieta Cwynar-Budzińska  ACC – Associate Certified Coach, ICF
Budowanie relacji coachingowej 4 Joanna Zawada-Kubik PCC – Professional Certified Coach, ICF,
Certified Professional CoActive Coach, CTI
Praca z perspektywą 4 Joanna Zawada-Kubik PCC – Professional Certified Coach, ICF,
Certified Professional CoActive Coach, CTI
Seminarium dyplomowe coaching 8 dr Grażyna Urbanik-Papp, ACC – Associate Certified Coach, ICF
Realizacja projektów coachingowych w organizacji 8 Joanna Zawada-Kubik PCC – Professional Certified Coach, ICF,
Certified Professional CoActive Coach, CTI
Coaching zespołowy 8 Joanna Zawada-Kubik PCC – Professional Certified Coach, ICF,
Certified Professional CoActive Coach, CTI
Jak rozpocząć biznes coachingowy? 4 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach
RAZEM: 66    

 

PROGRAM ZAJĘĆ ASYNCHRONICZNYCH

Temat zajęć Liczba godzin asynchronicznych Prowadzący Certyfikat prowadzącego
Coaching i struktura sesji coachingowej 5 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach, ICF
Narzędzia coachingowe 1 5 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach, ICF
Seminarium dyplomowe coaching 2 dr Grażyna Urbanik-Papp ACC – Associate Certified Coach, ICF
RAZEM: 12    

 

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu programu uczestnik będzie w stanie:

 • zdefiniować coaching i odróżniać go od innych działań rozwojowych
 • wymienić cechy charakterystyczne pytań coachingowych
 • opisać cechy charakterystyczne celu coachingowego
 • wymienić zasady komunikacji coachingowej
 • opisać filary budowania relacji z klientem
 • opisać kluczowe elementy sesji coachingowej
 • wymienić kluczowe elementy procesu coachingowego
 • wymienić co najmniej 15 narzędzi pracy coacha

W zakresie umiejętności:

Po ukończeniu programu uczestnik będzie potrafił:

 • zakontraktować coaching na poziomie klienta indywidualnego, zespołu i organizacji
 • słuchać na drugim i trzecim poziomie
 • budować pytania coachingowe
 • potrafił przeprowadzić sesję coachingową zgodnie z modelem t-grow
 • zastosować w praktyce co najmniej 15 narzędzi coachingowych na poziomie klienta indywidualnego i zespołu
 • rozróżniać wartości i przekonania
 • przekazywać coachingową informację zwrotną
 • przygotować plan działań z klientem
 • doceniać klienta
 • zaplanować swoja ścieżkę rozwoju jako coacha

W zakresie postaw:

Po ukończeniu programu uczestnik będzie rozumiał znaczenie:

 • postawy coacha w procesie coachowania
 • stosowania zasad etycznych w praktyce coachingowej
 • podążania za klientem w coachingu
 • obecności coachingowej i „tańczenia z klientem”
 • komunikacji niewerbalnej w procesie coachingu
 • emocji jako istotnego elementu coachingu
 • utrzymywania klienta odpowiedzialnym za rezultaty
 • znaczenia wartości w coachingu
 • ciągłego rozwoju coacha

Profil słuchacza

Program skierowany jest do osób, które lubią ludzi, chętnie wspierają rozwój ich kompetencji, pomagają w odkrywaniu i wykorzystywaniu ich potencjału; do osób, które patrzą na ludzi pod kątem ich możliwości, a nie dotychczas osiąganych przez nich wyników.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • coachów i kandydatów do pełnienia roli coacha
 • pracowników działów personalnych/HR, doradców i konsultantów oraz HR biznes partnerów
 • menedżerów, kierowników i liderów zespołów
 • oraz wszystkich innych zainteresowanych coachingiem

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie Coach - partner w rozwoju trwa rok akademicki. 
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Zajęcia odbywają się w budynku Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie przy ul. św. Filipa 25

Harmonogram edycji 2017/2018

Data

Godz.

Zajęcia

Wykładowca

Liczba godzin dydaktycznych

Sesja 1

4.11

9.15-10.45

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

4.11

11.00-12.30

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

4.11

13.15-14.45

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

4.11

15.00-16.30

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

5.11

9.15-10.45

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

5.11

11.00-12.30

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

5.11

13.15-14.45

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

5.11

15.00-16.30

Coaching i struktura sesji coachingowej

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

Sesja 2

9.12

9.15-10.45

Kontraktowanie coachingu

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

9.12

11.00-12.30

Kontraktowanie coachingu

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

9.12

13.15-14.45

Kontraktowanie coachingu

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

9.12

15.00-16.30

Kontraktowanie coachingu

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

10.12

9.15-10.45

Narzędzia coachingowe 1

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

10.12

11.00-12.30

Narzędzia coachingowe 1

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

10.12

13.15-14.45

Narzędzia coachingowe 1

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

10.12

15.00-16.30

Narzędzia coachingowe 1

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

Sesja 3

3.02

9.15-10.45

seminarium dyplomowe coaching

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

3.02

11.00-12.30

seminarium dyplomowe coaching

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

4.02

9.15-10.45

Coaching zespołowy

Joanna Zawada-Kubik

2

4.02

11.00-12.30

Coaching zespołowy

Joanna Zawada-Kubik

2

4.02

13.15-14.45

Coaching zespołowy

Joanna Zawada-Kubik

2

4.02

15.00-16.30

Coaching zespołowy

Joanna Zawada-Kubik

2

Sesja 4

3.03

9.15-10.45

Budowanie relacji coachingowej

Joanna Zawada-Kubik

2

3.03

11.00-12.30

Budowanie relacji coachingowej

Joanna Zawada-Kubik

2

3.03

13.15-14.45

Praca z perspektywą

Joanna Zawada-Kubik

2

3.03

15.00-16.30

Praca z perspektywą

Joanna Zawada-Kubik

2

Sesja 5

17.03

9.15-10.45

Narzędzia coachingowe 2

Elżbieta Cwynar - Budzińska

2

17.03

11.00-12.30

Narzędzia coachingowe 2

Elżbieta Cwynar - Budzińska

2

17.03

13.15-14.45

Narzędzia coachingowe 2

Elżbieta Cwynar - Budzińska

17.03

15.00-16.30

Narzędzia coachingowe 2

Elżbieta Cwynar - Budzińska

18.03

9.15-10.45

Coaching kompetencyjny

Elżbieta Cwynar - Budzińska

2

18.03

11.00-12.30

Coaching kompetencyjny

Elżbieta Cwynar - Budzińska

2

18.03

13.15-14.45

Coaching kompetencyjny

Elżbieta Cwynar - Budzińska

2

18.03

15.00-16.30

Coaching kompetencyjny

Elżbieta Cwynar - Budzińska

2

Sesja 6

19.05

9.15-10.45

Realizacja projektów coachingowych w organizacji

Joanna Zawada-Kubik

2

19.05

11.00-12.30

Realizacja projektów coachingowych w organizacji

Joanna Zawada-Kubik

2

19.05

13.15-14.45

Realizacja projektów coachingowych w organizacji

Joanna Zawada-Kubik

2

19.05

15.00-16.30

Realizacja projektów coachingowych w organizacji

Joanna Zawada-Kubik

2

20.05

13.15-14.45

Jak rozpocząć biznes coachingowy

Grażyna Słomska

2

20.05

15.00-16.30

Jak rozpocząć biznes coachingowy

Grażyna Słomska

2

Sesja 7

3.06

9.15-10.45

seminarium dyplomowe coaching

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

3.06

11.00-12.30

seminarium dyplomowe coaching

dr Grażyna Urbanik-Papp

2

Sesja egzaminacyjna

16.06

Egzamin końcowy

30.06

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Harmonogram kolejnej edycji zostanie udostępniony po zakończeniu rekrutacji.

Zajęcia odbywać się będą w wyznaczone weekendy.

Rekrutacja

UWAGA! W tym roku prowadzimy rekrutację jedynie na kierunku Coach i trener - partner w rozwoju.

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne Coach - partner w rozwoju ( UWAGA! W tym roku prowadzimy rekrutację jedynie na kierunku Coach i trener - partner w rozwoju. )

Czesne: 4 100 PLN 

Wszystkie kwestie związane z opłatą za szkolenie przedstawione są w Regulaminie odpłatności za studia podyplomowe.

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem