Coach i trener – partner w rozwoju

Studia podyplomowe w WSE

To już 10-ta edycja – zapraszamy!

Dołącz do najlepszych

Coach i trener – partner w rozwoju

Informacje ogólne

Atuty kierunku Coach i trener – partner w rozwoju

Atuty kierunku Coach i trener – partner w rozwoju

 • Program studiów przygotowuje do profesjonalnego pełnienia dwóch ról zawodowych– coacha i trenera. Słuchacze podczas zajęć poznają w jaki sposób te dwie role się przenikają i wspierają oraz czym się różnią
 • Program studiów - część coachingowa - opiera się o przedmioty, które rozwijają Kluczowe Kompetencje Coacha zgodne ze standardami International Coach Federation (ICF)
 • Program studiów - część trenerska - rozwija kompleksowo kompetencje trenerskie związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz ewaluacją szkoleń
 • Zajęcia coachingowe prowadzone są przez praktykujących coachów
 • Zajęcia trenerskie prowadzone są przez doświadczonych trenerów
 • Studia zorientowanie są na nabywanie praktycznych umiejętności coachingowych - słuchacze prowadzą sesje coachingowe w czasie zajęć oraz poza zajęciami, mają również możliwość pracy dla realnych klientów 
 • Studia zorientowanie są na nabywanie praktycznych umiejętności trenerskich – słuchacze w ramach studiów przygotowują kompletny projekt 8-mio godzinnego szkolenia. 
 • Udział w studiach daje możliwość bezpośredniej współpracy z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w procesie opracowania i realizacji projektu szkoleniowego. W przypadku klientów wewnętrznych słuchacze przygotowują szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji, w których są zatrudnieni lub z którymi współpracują. W przypadku klientów zewnętrznych przygotowują projekty szkoleniowe dla partnerów Uczelni, dotychczas były to instytucje pożytku publicznego w tym między innymi Muzeum Narodowe, Salezjański Wolontariat Misyjny, Fundacja Mimo Wszystko oraz firmy zrzeszone w Małopolskim Klastrze Poligraficznym
 • Interaktywna i angażująca forma prowadzenia zajęć - stosowane metody to między innymi: studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, praca z kamerą, zadania indywidualne i zespołowe oraz demonstracje i gry szkoleniowe,
 • W programie wykorzystane są profesjonalne gry szkoleniowe firm: Mindlab i Pracownia Gier Szkoleniowych
 • Słuchacze uczestniczą w zajęciach z kamerą (w grupach do 12 osób) i otrzymują profesjonalną informację zwrotną dotyczącą umiejętności trenerskich
 • Program obejmuje praktykę prowadzenia sesji coachingowych z uzyskiwaniem informacji zwrotnych, w tym także możliwość uzyskania pisemnej informacji zwrotnej od superwizora dotyczącej 3 sesji
 • Praktyczny charakter zaliczenia studiów – w ramach zaliczenia części trenerskiej słuchacze opracowują projekt szkolenia, zaliczenie części coachingowej odbywa się poprzez przeprowadzenie sesji coachingowej
 • Proponowana metodologia pracy trenera i coacha znajduje zastosowanie i sprawdza się w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych
 • Program studiów obejmuje 200 godzin dydaktycznych zajęć oraz dodatkowy czas poza zajęciami na praktykowanie prowadzenia sesji coachingowych i przygotowanie projektu szkoleniowego.
 • Program zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem interaktywnych szkoleń on-line oraz prowadzenia sesji coachingowych on-line.

W przypadku, gdy zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia nie będą mogły odbywać się stacjonarnie, będą odbywały się z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających interaktywną pracę w środowisku on-line. Gdy zajęcia będą mogły odbywać się stacjonarnie – będą prowadzone w salach dydaktycznych uczelni.

Cel edukacji Coach i trener – partner w rozwoju

Cel edukacji

Korzyści z ukończenia studiów podyplomowych Coach i trener-partner w rozwoju:

 1. Praktyka:
 1. możliwość dodatkowej praktyki coachingowej z realnym klientem (dla chętnych w cenie studiów)
 2. dla aktywnych słuchaczy możliwość realizacji projektu szkoleniowego dla zewnętrznych grup szkoleniowych – polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przygotowanego przez siebie szkolenia dla klientów zewnętrznych (partnerów Uczelni) (w cenie studiów)
 3. praktyka trenerska w ramach wewnętrznych wydarzeń na Uczelni
 1. Certyfikaty:
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zatwierdzone ministerialnie poświadczające kompetencje w zakresie coachingu i prowadzenia szkoleń.
 • Zaświadczenie o ukończeniu programu ACSTH (dla chętnych w cenie studiów)

ACSTH oznacza status Approved Coaching Specific Training Hours, który jest nadawany przez International Coach Federation - międzynarodową organizację coachingową działająca w ponad 100 krajach dla sprawdzonych i monitorowanych przez tę organizacje programów.

Ukończenie szkolenia o statusie ACSTH stanowi pierwszy krok w staraniu się o indywidualną certyfikację coacha w International Coach Federation, m.in. umożliwia zaliczanie wszystkich sesji coachingowych prowadzonych od daty rozpoczęcia zajęć coachingowych w ramach studiów do liczby sesji coachingowych wymaganych do indywidualnej certyfikacji.

certyfikat 1

Plan studiów Coach i trener – partner w rozwoju

Warsztat pracy trenera

W trakcie zajęć uczestnicy poznają różne metody i narzędzia pracy trenera zarówno w wersji off jak i on-line, ich zastosowania, zalety i ograniczenia, opracują własne narzędzia oraz będą mieli możliwość sprawdzenia ich w praktyce prowadząc wybrane fragmenty swoich szkoleń. Wezmą udział w praktycznych zajęciach wykorzystujących narzędzia on-line do prowadzenia szkoleń.

 • Przygotowanie projektu szkoleniowego
 • Kompetencje trenerskie
 • Projektowanie szkolenia w tym w wersji on-line
 • Prowadzenie szkolenia w tym w wersji on-line
 • Prezentacja gry szkoleniowej
 • Praca z głosem
 • Narzędzia trenerskie
 • Projektowanie gier szkoleniowychNarzędzia do prowadzenia interaktywnych szkoleń on-line
 • Seminarium dyplomowe trening

Warsztat pracy coacha

Uczestnicy poznają metody i narzędzia pracy coacha, a podczas prowadzonych przez siebie sesji coachingowych, będą uczyli się stosować te narzędzia w praktyce. Wezmą udział w praktycznych zajęciach z zastosowaniem narzędzi on-line do prowadzenia sesji coachingowych.

 • Coaching i struktura sesji coachingowej
 • Narzędzia coachingowe
 • Coaching kompetencyjny
 • Budowanie relacji coachingowej również w pracy on-line
 • Praca z perspektywą
 • Kontraktowanie coachingu w tym kontraktowanie sesji w wersji on-line
 • Praca z przekonaniami i emocjami
 • Seminarium dyplomowe coaching

Trening i coaching w organizacji

Uczestnicy uczą się opracowywania i wdrażania projektów szkoleniowych i coachingowych w organizacji; celem tego bloku jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób zbadać potrzeby rozwojowe organizacji, jak opracować, wdrożyć i zbadać efektywność projektów rozwojowych.

 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Analiza efektywności szkoleń
 • Realizacja projektów coachingowych w organizacji

Zasady pracy z grupą

Uczestnicy rozwijają kompetencje potrzebne do pracy z grupą, zarówno w coachingu zespołu, jak i podczas prowadzenia szkoleń. Wykorzystują w praktyce narzędzia on-line do prowadzenia szkoleń i sesji coachingowych.

 • Praca z procesem grupowym, różnice i podobieństwa w pracy w wersji off i on-line
 • Coaching zespołowy
 • Zespołowy wymiar uczenia
 • Trudne sytuacje trenerskie w pracy off i on-line

Trener I coach na rynku Pracy

Uczestnicy poznają zasady rozwijania kariery trenerskiej i budowania biznesu coachingowego w pracy off jak i on-line.

 • Jak rozpocząć biznes coachingowy – również on-line
 • Jak budować markę trenerską – również on-line

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się szeroko rozumianymi projektami rozwojowymi, wdrażaniem nowych umiejętności i sposobów działania oraz wspieraniem pracowników w rozwoju.

Zapraszamy m.in.:

 • pracowników działów personalnych/HR
 • doradców i konsultantów oraz HR biznes partnerów
 • menedżerów, kierowników i liderów zespołów
 • trenerów, coachów zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji
 • kandydatów do roli coacha i trenera
 • osoby poszukujące narzędzi do rozwijania kompetencji i motywacji
 • osoby zainteresowane własnym rozwojem i wspieraniem rozwoju innych

Do tej pory kierunek ukończyło 223 słuchaczy, wśród nich pracownicy firm i instytucji takich jak:

 • ASSECO POLAND
 • Capgemini
 • Coca-Cola
 • Douglas
 • ING Bank Śląski
 • Open Finance
 • Sabre Polska
 • Shell
 • Valeo
 • AVIVA - Commercial Union Polska
 • Bank PeKaO
 • Delphi
 • Electrolux
 • Hewitt Associates
 • IBM
 • International Paper
 • Motorola
 • Tesco
 • TVN
 • Urząd Marszałkowski
 • Urząd Miejski
 • Grupa Onet.pl
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Agora
 • Avon Cosmetics Polska
 • Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 • Manpower Polska
 • i innych

O co chodzi w tym coachingu?

Coaching jest coraz bardziej popularny, coraz więcej się o nim mówi, pisze. Z czego wynika moda na coaching?

Dla moich Klientów coachingu bardzo inspirujące jest odkrywanie, w jaki sposób mogą kształtować życie zgodnie z własnymi wartościami. Z zaciekawieniem docierają do tego co jest im potrzebne, aby realizować się w różnych obszarach życia. Stawiając sobie inspirujące cele i podążając za nimi odkrywają nowe perspektywy. Moim zdaniem wpisuje się to w ogólny trend rozwoju społeczeństwa, które otoczone dobrami oferowanymi przez nastawiony konsumpcjonistycznie świat, zaczyna zadawać sobie pytanie o sens, o osobiste spełnienie. Wielu ludzi to odczuwa, widać to także w biznesie. Być może to nie jest chwilowa moda, a informacja, że inne potrzeby dochodzą do głosu, na które być może w mniejszym stopniu było miejsce kiedy ludzkość zachłystywała się wynalazkiem maszyny parowej i osiągnięciami ery industrializacji.

Przeczytaj cały wywiad z dr Grażyną Urbanik-Papp, coachem, opiekunem studiów podyplomowych „Coach i trener –partner w rozwoju”: 

"O co chodzi w tym coachingu".

 Przeczytaj również artykuł  Grażyny Urbanik-Papp pt. "Kreatywność w coachingu, czyli czego coachowie nauczyli się od Walta Disneya".

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MEiN i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, realizacja zadań śród semestralnych, przygotowanie oraz obrona prac końcowych.

W ramach zaliczenia części trenerskiej słuchacze przygotowują w formie pisemnej projekt szkoleniowy obejmujący konspekt i materiały szkoleniowe oraz prowadzą wybrany fragment szkolenia.

W ramach zaliczenia części coachingowej słuchacze przeprowadzają sesję coachingową.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 8 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 8 200 PLN 

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

 

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta, które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Zapraszamy do świata trenerów i coachów - to miejsce dla tych, którzy lubią ludzi, chętnie wspierają rozwój ich kompetencji, pomagają w odkryciu i wykorzystaniu potencjału.

Studia dają możliwość rozwinięcia profesjonalnego warsztatu w dwóch poszukiwanych, a jednocześnie uzupełniających się rolach - trenera i coacha. Ukierunkowane są na wielopłaszczyznowy rozwój kompetencji. Dają możliwość ćwiczenia konkretnych narzędzi pracy coacha i trenera, potrzebnych, aby swobodnie czuć się na sali szkoleniowej i w czasie prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych. Same narzędzia nie wystarczą, stąd studia przywiązują dużą wagę do kształtowania postawy profesjonalnego coacha i trenera, na co składają się m.in. znajomość etyki zawodu.

Program przygotowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia w rozwoju trenerów i coachów. Wykorzystuje prostą formułę pracy: tylko praktyczne zajęcia prowadzone przez praktykujących trenerów i coachów.

Małgorzata Urbanik
dr Grażyna Urbanik-Papp
odpowiedzialne za opiekę merytoryczną

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem