Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Informacje ogólne

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Atuty kierunku Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Studia obejmują zagadnienia związane z obszarami:

- zarządzania - w różnych odsłonach i z różnych perspektyw,
- sprzedaży - jako procesu pośredniego lub bezpośredniego, zróżnicowanego ze względu na oczekiwania i wymagania branży,
- marketingu - poczynając od marketingu mix 4P i 7P, poprzez działania wspierające proces kreowania potrzeb, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii, pozytywny PR, na procesie sprzedaży kończąc.

Poruszane są m.in. zagadnienia związane z:

• tworzeniem i rozwojem strategii oraz struktur sprzedażowych;
• technikami sprzedaży;
• pozyskaniem i utrzymaniem klientów;
• coachingowymi metodami pracy z zespołem sprzedażowym oraz klientami;
• optymalizacjią działań i procesów sprzedażowych i marketingowych;
• psychologią klienta, zachowań konsumenckich;
• analizą konkurencji;
• najnowszymi trendami w sprzedaży i marketingu.

Program skoncentrowany jest na praktycznych aspektach roli menadżera, a także na modelach i narzędziach, które są stosowane w sprzedaży i pracy z klientem. Prezentowane podczas studiów rozwiązania oraz aktywizujące formy pracy pozwalają na natychmiastowe zastosowanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności. 

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry szkoleniowe, case study, praca w grupach, dyskusja, Action Learning i inne angażujące formy, które umożliwiają od razu na zajęciach doświadczać omawianych zagadnień.

Studia podyplomowe Zarządzanie Sprzedażą z elementami marketingu:

- rozwijają osobiste kompetencje sprzedażowe,
- podnoszą efektywność pracy w zespole,
- zwiększają świadomość co do stosowania konkretnych technik i narzędzi;
- pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności na
gruncie zawodowym,


Partnerami kierunku są:

sprzedaz

Cel edukacji Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z obszaru psychologii sprzedaży, biznesu, marketingu, zachowań konsumentów, szeroko pojętego procesu komunikacji, działania pod presją czasu, klienta … i ich zastosowanie w skutecznym planowaniu, zarządzaniu sprzedażą, celami, tworzeniu zespołów i struktur sprzedażowych – m.in. w efektywnym zarządzaniu, samym procesie sprzedaży, szkoleniu specjalistów ds sprzedaży, tworzeniu odpowiedniej taktyki oraz systematycznym kontrolowaniu postępów i zwrotu z poniesionych inwestycji.

Kierunek powstał z myślą o osobach:

 • które pracują bezpośrednio w sprzedaży zarówno na linii pierwszego pośredniego i bezpośredniego kontaktu z klientem,
 • które zarządzają sprzedażą i chcą poszerzyć swoją wiedzę o szeroki wachlarz przydatnych zagadnień z obszarów funkcjonowania mechanizmów rynkowych,
 • które są ciekawe psychologicznych aspektów zarządzania sprzedażą i zespołami sprzedawców,
 • które chcą poznać narzędzia wspierające efektywność procesów sprzedażowych,
 • które są właścicielami firm i chcą rozwjać w firmach dział sprzedaży,
 • które posiadają doświadczenie w zarządzaniu i chcą uporządkować posiadaną wiedzę oraz aspirują do zarządzania większymi strukturami,
 • które chcą nauczyć się planować i wdrażać narzędzia marketingowe wspierające sprzedaż,
 • które chcą połączyć tradycyjne metody z wirtualnymi kanałami sprzedaży,
 • a także dla trenerów i coachów zajmujących się tym obszarem.

Program studiów zawiera szeroki zakres praktycznych warsztatów, wykładów prowadzonych przede wszystkim przez właścicieli firm, psychologów biznesu, dyrektorów i kierowników zarządzających strukturami szeroko pojętych pionów sprzedaży (departamentami, regionami, działami, oddziałami) - managerów zarządzających i pracujących z zespołami sprzedażowymi i handlowcami - coachów, trenerów sprzedaży, specjalistów od marketingu i e-commerce, którzy swoimi działaniami wspierają sprzedaż.

Studia podyplomowe "Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu" są dla Ciebie jeżeli chcesz:

• rozwinąć osobiste kompetencje sprzedażowe i menedżerskie;
• poszerzyć wachlarz praktycznych narzędzi podnoszących efektywność sprzedaży,
• podnieść skuteczność w zarządzaniu zespołem sprzedawców, specjalistów ds sprzedaży, przedstawicieli handlowych,
• poprawić rezultaty pracy i zwiększyć poziom realizacji celów sprzedażowych i biznesowych,
• zrozumieć złożoność zachowań ludzkich na różnych płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumenckich,
• skuteczniej radzić sobie w trudnych sytuacjach biznesowych,
• unikać prokrastynacji w organizowaniu i planowaniu swoich działań sprzedażowych i biznesowych,
• pogłębić wiedzę dotyczącą skutecznego zarządzania, motywowania, sprzedaży, strategii i narzędzi,
• poznać i nauczyć się wykorzystywać narzędzia coachingowe oraz NLP do realizacji celów sprzedażowych i biznesowych,
• poznać i nauczyć się wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingowe tak aby przełożyło się to na wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki,
• dowiedzieć się jak optymalizować działania aby osiągać wysokie wyniki,
• nauczyć się dobierać właściwe techniki marketingowe w zależności od założonego celu.

Plan studiów Zarządzanie sprzedażą z elementami marketingu

BLOK 1. Wprowadzenie do zarządzania sprzedażą, zespołem sprzedażowym i MARKETINGIEM

 • Po pierwsze strategia - co brać pod uwagę wybierając optymalną strategię?
 • Wspieranie zespołów sprzedażowych – szef, lider, ekspert?
 • Perspektywa psychologiczna w zarządzaniu;
 • Różnorodność przedmiotów zarządzania – Human Relations, zarządzanie strategiczne, operacyjne, projektami, technologiami, procesami, sprzedażą i procesami posprzedażowymi;
 • Gra szkoleniowa - Lejek Sprzedaży.

BLOK 2. SKUTECZNA KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ I MARKETINGIEM

 • Autoprezentacja i wizerunek - manipulowanie wywieraniem wrażenia czy standard w kontaktach?
 • Komunikacja w zarządzaniu sprzedażą – proksemika, dystanse komunikacyjne, mowa ciała, narzędzia skutecznej komunikacji, sztuka zadawania pytań, udzielanie informacji zwrotnej, spójna komunikacja;
 • Skuteczna komunikacja z zespołem sprzedażowym (rozmowy zorientowane na cele); rozmowa planująca, rozmowa monitorująca, rozmowa podsumowująca – etapy, przygotowanie, trudne rozmowy, komunikowanie zmian.

 

BLOK 3. SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE 

 • Nowoczesne trendy i techniki sprzedażowe w pracy z klientem;
 • Mediacje - cel i korzyści z nich płynące;
 • Trening negocjacji - strategie przełamywania, BATNA, negocjacyjne jujitsu, poskramianie;
 • Prawne aspekty sprzedaży;
 • Rozmowa sprzedażowa (face to face oraz przez telefon):
  • Etapy rozmów sprzedażowych.
  • Przygotowanie  sprzedawcy
  • Budowa zaufania i relacji.
  • Badanie potrzeb.
  • Sztuka  zadawania pytań.
  • Cykl zawierania transakcji
  • Zamknięcie sprzedaży i co dalej?.
  • Brak sprzedaży, kolejne kroki.
 • Strategie sprzedaży, przygotowanie strategii w oparciu o posiadane dane;
 • Wprowadzenie i zarządzanie produktem/usługą - etapy;
 • Model SPIN;
 • KAIZEN w sprzedaży i marketingu;
 • CRM i inne systemy wsparcia sprzedaży i zarządzania relacjami.

BLOK 4. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM

 • Przywództwo sytuacyjne, style zarządzania m. in. wg Blancharda, cechy przywódcze, stanowczość i sztuka przekazywania obowiązków;
 • Nowoczesne trendy w zarządzaniu sprzedażą i zespołem sprzedażowym;
 • Nowoczesne trendy w marketingu;
 • Zarządzanie przez cele – wyznaczanie celów za pomocą metodologii SMART, kaskadowanie celów w organizacji;
 • Metody coachingowe w zarządzaniu zespołem sprzedażowym; coaching sprzedawców, wskaźnik gotowości AGROWTH; etapy sesji coachingowej;
 • Zarządzanie strukturą zróżnicowaną i rozproszoną, zarządzanie zespołem sprzedażowym, zarządzanie działem sprzedaży, zarządzanie konfliktem i zmianą;
 • Po co? - znaczenie motywacji;
 • Zespół sprzedażowy - rekrutacja i selekcja.

BLOK 5. Psychologia klienta i badanie rynku

 • Klient - psychologiczna typologia klientów, rodzaje zachowań, komunikacja z klientem – indywidualne style komunikacji wg. Robbinsa, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w komunikacji; zachowania utrudniające sprzedaż;
 • Rynek i sprzedaż a dobór strategii;
 • Analiza i uwarunkowania rynku, badania rynkowe w sprzedaży i ich wpływ na kształtowanie potrzeb klienta oraz politykę firmy;
 • Narzędzia kontaktów i pozyskania klienta - prospecting, networking, call center;
 • Cykl życia klienta;
 • Cykl życia produktu.
 • Konkurencja i konkurencyjność - Prawa Konkurencji - gra symulacyjna;
 • Asertywne techniki w sprzedaży;
 • Komunikaty asertywne w sprzedaży – FUO, FUKO, FUO+2K;
 • Wpływ społeczny – techniki wywierania wpływu w sprzedaży;
 • Sprzedawca – ekspert, autorytet, doradca?
 • Psychologia reklamy i zachowań konsumentów, proces decyzyjny, fazy procesu zakupowego.

BLOK 6. Techniki NLP w zarządzaniu sprzedażą, marketingiem, zespołem

 • Wprowadzenie do NLP;
 • Strategie i modele - TOTE, ROLE, SCORE, SOAR, BAGEL;
 • Narzędzia NLP - modelowanie, submodalności, presupozycje, dysjunkcje, psychogeografia, kotwiczenie, odzwierciedlenie, dopasowanie;
 • Skuteczna sprzedaż - model Miltona, metaprogramy, zręczność językowa, odpieranie obiekcji, poziomy logiczne;
 • NLP dla liderów, jak go używać w celu osiągania lepszych wyników;
 • NLP - manipulacja czy perswazja;
 • Stosowanie programowania neurolingwistycznego w działaniach marketingowych;
 • Sztuka sprzedaży za pomocą tekstu - NLP w copywriting'u.

BLOK 7. E-marketing i e-sprzedaż

 • Podejmowanie decyzji w obszarze sprzedaży i marketingu - gra symulacyjna Market Place;
 • Tworzenie przekazów marketingowych oraz ich wprowadzanie;
 • Narzędzia komunikacji marketingowej;
 • Kampanie on-line i off-line;
 • Etyka w sprzedaży, marketingu i reklamie;
 • Systemy informatyczne w obsłudze klienta;
 • E –commerce;
 • Sprzedaż w oparciu o metodę Keizen;
 • B2B, B2C, C2B, C2C;
 • Internet, social media i ich wpływ na sprzedaż;
 • Sposoby na zwiększenie sprzedaży – PR i działania marketingowe;
 • Świeże spojrzenia na sprzedaż: Sprzedaż z perspektywy klienta a nie produktu - kampanie reklamowe szyte na miarę;
 • Lean management;
 • Merchandising.

Profil słuchacza

Jeżeli jesteś:

 • przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę;
 • kierownikiem lub menadżerem pracującym w szeroko rozumianym obszarze sprzedaży;
 • liderem zespołu;
 • osobą planującą swoją karierę i przygotowującą się do awansu w obszarze sprzedaży lub zarządzania zespołem sprzedażowym;
 • osobą zajmujące się marketingiem i sprzedażą;
 • handlowcem/sprzedawcą chcącym uzupełnić i poszerzyć wiedzę z obszaru sprzedaży;
 • przygotować się do dalszego rozwoju w strukturach firmy;
 • trenerem lub coachem pracującym w obszarze sprzedaży;

– są to właśnie studia dla Ciebie.

Kierunek pozwala za zrozumienie mechanizmów mających wpływ na wyniki sprzedaży – począwszy od aspektów związanych z tworzeniem zespołów lub działów sprzedaży poprzez odpowiednio dobrane strategie postępowania z pracownikami, klientami oraz nowoczesnymi metodami wsparcia procesów – wpływających w efekcie na sukces biznesowy.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • aktywny udział w zajęciach, ćwiczeniach i pracach indywidualnych oraz grupowych,
 • zaliczenie testów semestralnych,
 • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej - na podstawie otrzymanego keysu słuchacze zaprojektują najlepsze rozwiązanie biznesowe i przygotowują plan działań sprzedażowych.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie powinni złożyć komplet dokumentów w punkcie rekrutacyjnym WSE.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 10 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • 1 zdjęcie (format legitymacyjny),
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 4 600 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.