UX & Business Design

Studia podyplomowe w WSE

Rekrutacja trwa

Dołącz do najlepszych

UX & Business Design

Informacje ogólne

Atuty kierunku UX & Business Design

Atuty kierunku UX & Business Design

UX & Business Design to unikalny kierunek, na którym dowiesz się jak przygotować się na nowe wyzwania w branży, nauczysz się jak przekonać klientów do zainwestowania w projekt, zdobędziesz nowe kontakty, które otworzą przed Tobą więcej możliwości.

 • Wśród wykładowców znajdują się rozpoznawalni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w obszarze UX oraz Product Design,
 • Zajęcia prowadzone są za pomocą interaktywnych metod pozwalających Słuchaczom na poznanie poszczególnych narzędzi wspierającej pracę specjalisty UX,
 • Interdyscyplinarny program rozwija u Słuchaczy zdolności do nowatorskiego, twórczego myślenia, niezbędnego w pracy specjalisty UX.

Studia UX & Business Design w Wyższej Szkole Europejskiej to:

 • nauka poprzez doświadczenie - większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej,
 • zajęcia z praktykami mającymi wieloletnie doświadczenie w branży,
 • praca w małej grupie pod opieką mentorów,
 • rozwiązywanie realnych problemów projektowych,
 • nowoczesne zaplecze techniczne (laboratoria, sale komputerowe, przestrzeń kreatywna).

Wszystko realizowane w ramach twórczych spotkań w wymiarze 200 godzin lekcyjnych podzielonych na 16 zjazdów weekendowych.

 

Cel edukacji UX & Business Design

Cel edukacji

Program studiów kładzie konkretny nacisk na rozwiązywanie realnych problemów biznesowych, dostarczonych przez firmy współpracujące z uczelnią. W toku studiów, słuchacze nie tylko poznają teorie związaną z obszarem User Experience ale także przejdą przez cały proces projektowy, realizując badania, tworząc prototypy oraz pracując w zespołach projektowych.

Nasi absolwenci to nie tylko przyszli projektanci i badacze, ale przede wszystkim skuteczni konsultanci biznesowi, którzy będą mieli istotny wpływ na rozwój produktów i usług.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu budowy produktów cyfrowych od koncepcji po prace projektowe, badania, wdrożenia i optymalizację.

Studia kierowane są do osób o wszechstronnych zainteresowaniach, kreatywnych, interesujących się technologią i chcących rozwijać się w obszarze tworzenia usług i produktów cyfrowych. Program jest doskonałym połączeniem wiedzy z zakresu user experience z praktycznym podejściem biznesowym.

 

 

 

 

Plan studiów UX & Business Design

UX WSE Logo Horizontal Black

Program nauczania podzielony jest na 5 bloków tematycznych z zakresu user experience oraz modeli biznesowych:

Principles

To wstęp do user experience oraz zarys roli UX  w procesach biznesowych. Jako osoba rozpoczynająca swoją przygodę z UX, zdobędziesz wiedzę o procesie tworzenia produktu, roli projektanta i badacza, a także ich wpływu na biznes.

UX & Market Research

Poznasz metody i narzędzia badawcze niezbędne w procesie tworzenia produktów oraz metody badań rynkowych. Dowiesz się jak analizować dane i podejmować decyzję na ich podstawie. Zobaczysz też, których błędów projektowych unikać, aby nie ucierpiała na tym konwersja.

Business & UX Strategy

Blok wiedzy dotyczący strategii UX oraz szeroko pojętego kontekstu biznesowego w tworzeniu produktów cyfrowych. W ramach tych zajęć poznasz zwinne metody zarządzania, nauczysz się budować modele biznesowe oraz tworzyć strategię. Zrozumiesz jak połączyć cechy przedsiębiorcy i kreatywnego eksperta.

Design & Prototype

Dowiesz się jak budować prototypy, wizualizować procesy oraz projektować interakcję. Ten blok dostarczy Ci solidnej dawki wiedzy z zakresu dobrych praktyk projektowych.

Workshops & Problems solving

To zajęcia praktyczne i jednocześnie praca w grupie nad projektem zaliczeniowym. W ramach warsztatów będziesz rozwiązywać realne problemy pod okiem naszych mentorów, przy współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Profil słuchacza

Studia adresujemy do wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje jako projektanci oraz konsultanci UX. Dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z UX będzie to niepowtarzalna okazja na poznanie pełnego procesu projektowego. Natomiast dla osób pracujących w branży jest to świetna okazja do usystematyzowania i utrwalenia wiedzy.

Dzięki połączeniu podejścia projektowego z biznesowym, słuchacze dowiedzą się, jak rozumieć potrzeby biznesu i do czego mogą wykorzystać tę wiedzę podczas tworzenia produktów cyfrowych. Wszystko to w formie warsztatów, pod opieką praktyków z wieloletnim stażem.

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry, łącznie 192 godziny.

Około 50% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 50% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, przygotowywanie się na zajęcia warsztatowe, wykonanie zadań poza zajęciowych w ramach programu warsztatów, zaliczenie warsztatów semestru I, testów I i II semestru oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej - opracowanie i prezentacja prototypu produktu cyfrowego we współpracy z przydzielonym partnerem biznesowym.

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny on-line niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

 

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

ux i bd.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.       za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.       w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.       w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem