UX & Business Design

Studia podyplomowe w WSE

UX & Business Design

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

UX & Business Design

Informacje ogólne

Atuty kierunku UX & Business Design

Atuty kierunku UX & Business Design

UX & Business Design to unikalny kierunek, na którym dowiesz się jak przygotować się na nowe wyzwania w branży, nauczysz się jak przekonać klientów do zainwestowania w projekt, zdobędziesz nowe kontakty, które otworzą przed Tobą więcej możliwości.

Studia UX & Business Design w Wyższej Szkole Europejskiej to:

 • nauka poprzez doświadczenie - większość zajęć odbywa się w formie warsztatowej,
 • zajęcia z praktykami mającymi wieloletnie doświadczenie w branży,
 • praca w małej grupie pod opieką mentorów,
 • rozwiązywanie realnych problemów projektowych,
 • nowoczesne zaplecze techniczne (laboratoria, sale komputerowe, przestrzeń kreatywna).

Wszystko realizowane w ramach twórczych spotkań w wymiarze 200 godzin lekcyjnych podzielonych na 16 zjazdów weekendowych.

 

Cel edukacji UX & Business Design

Cel edukacji

Nasi absolwenci to nie tylko przyszli projektanci i badacze, ale przede wszystkim skuteczni konsultanci biznesowi, którzy będą mieli istotny wpływ na rozwój produktów i usług.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał bogatą wiedzę i umiejętności z zakresu budowy produktów cyfrowych od koncepcji po prace projektowe, badania, wdrożenia i optymalizację.

Studia kierowane są do osób o wszechstronnych zainteresowaniach, kreatywnych, interesujących się technologią i chcących rozwijać się w obszarze tworzenia usług i produktów cyfrowych. Program jest doskonałym połączeniem wiedzy z zakresu user experience z praktycznym podejściem biznesowym.

 

 

 

 

Plan studiów UX & Business Design

UX WSE Logo Horizontal Black

Program nauczania podzielony jest na 5 bloków tematycznych z zakresu user experience oraz modeli biznesowych:

Principles

To wstęp do user experience oraz zarys roli UX  w procesach biznesowych. Jako osoba rozpoczynająca swoją przygodę z UX, zdobędziesz wiedzę o procesie tworzenia produktu, roli projektanta i badacza, a także ich wpływu na biznes.

UX & Market Research

Poznasz metody i narzędzia badawcze niezbędne w procesie tworzenia produktów oraz metody badań rynkowych. Dowiesz się jak analizować dane i podejmować decyzję na ich podstawie. Zobaczysz też, których błędów projektowych unikać, aby nie ucierpiała na tym konwersja.

Business & UX Strategy

Blok wiedzy dotyczący strategii UX oraz szeroko pojętego kontekstu biznesowego w tworzeniu produktów cyfrowych. W ramach tych zajęć poznasz zwinne metody zarządzania, nauczysz się budować modele biznesowe oraz tworzyć strategię. Zrozumiesz jak połączyć cechy przedsiębiorcy i kreatywnego eksperta.

Design & Prototype

Dowiesz się jak budować prototypy, wizualizować procesy oraz projektować interakcję. Ten blok dostarczy Ci solidnej dawki wiedzy z zakresu dobrych praktyk projektowych.

Workshops & Problems solving

To zajęcia praktyczne i jednocześnie praca w grupie nad projektem zaliczeniowym. W ramach warsztatów będziesz rozwiązywać realne problemy pod okiem naszych mentorów, przy współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Profil słuchacza

Studia adresujemy do wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje jako projektanci oraz konsultanci UX. Dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z UX będzie to niepowtarzalna okazja na poznanie pełnego procesu projektowego. Natomiast dla osób pracujących w branży jest to świetna okazja do usystematyzowania i utrwalenia wiedzy.

Dzięki połączeniu podejścia projektowego z biznesowym, słuchacze dowiedzą się, jak rozumieć potrzeby biznesu i do czego mogą wykorzystać tę wiedzę podczas tworzenia produktów cyfrowych. Wszystko to w formie warsztatów, pod opieką praktyków z wieloletnim stażem.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Około 50% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 50% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!

Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA ST. PODYPLOMOWE

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 7 200 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem