Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Dowiedz się więcej o kierunku

Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Informacje ogólne

Atuty kierunku Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Atuty kierunku Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Jednym z największych atutów studiów podyplomowych jest kadra dydaktyczna, na którą składają się praktycy z wieloletnim doświadczeniem w swoich dziedzinach. Są to: właściciele firm edukacyjnych, pracownicy międzynarodowych korporacji, trenerzy i szkoleniowcy z bogatym doświadczeniem projektowym, administratorzy oraz moderatorzy największych eLearningowych kanałów w social mediach, twórcy podcastów i kanałów na YouTubie, skupiający się na efektywnym dostarczaniu produktów e-Learningowych.

Dzięki temu każdy ze Słuchaczy jest w stanie zastosować zgodnie z najnowszymi trendami innowacyjne rozwiązania w swojej organizacji, a tym samym pozytywnie wpływać na zmianę sposobu realizowania metod rozwojowych.

Studia zostały zaprojektowane pod kątem maksymalizacji efektywności i praktyczności zajęć. Opierają się zarówno o uznane metody i narzędzia, jak i analizę trendów e-Learningu zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Wprowadzenia teoretyczne z zagadnień takich jak: Wstęp do e-Learningu czy Instructional Design są punktami odniesienia dla warsztatów i pracy nad własnymi projektami.

Ponadto Słuchacze zapoznają się z metodologiami i narzędziami przydatnymi w procesie projektowania m.in.: Persony, ADDIE, SAM, CCAF, Action Mapping, Learning Battle Cards.

Praktyczne zajęcia opierają się na wykorzystaniu szeregu narzędzi stosowanych w projektach eLearningowych m.in: Articulate 360 (Storyline, Rise), OBS, platform typu LMS, Adobe Creative Cloud, technologiami firmy Microsoft (Office, PowerApp), Davinci Resolve, Vyond, BranchTrack, Miro, Mural, Kahoot i technologii, m.in: VR, AR, holoportacji i druku 3D.

Program studiów przygotowany jest przez najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach, pod opieką Michała Szumińskiego (właściciela firmy 4education, trenera i administratora obecnie największej grupy eLearningowej na Facebooku w Polsce – eLearning Robię).

Cel edukacji Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Cel edukacji

Celem studiów "Projektowanie i wdrażanie eLearningu" jest pokazanie zróżnicowania produktów e-Learningowych dostępnych na rynku i zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do ich tworzenia oraz wdrażania, zgodnie z potrzebami dynamicznie zmieniającego się świata edukacji.

Uczestnik jest prowadzony przez proces analizy, projektowania i krytycznego myślenia związanego z doborem produktu e-Learningowego do konkretnego projektu edukacyjnego, wymagającego zastosowania właściwej technologii.

Studia prowadzone są przez praktyków i pasjonatów zdalnego nauczania, którzy w swojej działalności biznesowej i edukacyjnej aktywnie uczestniczą w procesie tworzenia i produkcji rozwiązań eLearningowych. Słuchacz zapoznaje się ze sprawdzonymi metodami pracy, narzędziami, sprzętem i aplikacjami wiodącymi w swoich kategoriach oraz szeroko wykorzystywanymi w świecie edukacji.

Studia są podzielone na trzy główne moduły:

 • Analiza i projektowanie e-Learningu,
 • Produkty e-Learningu.
 • Wdrażanie i zarządzanie projektem e-Learningowym.

Takie podejście tworzy solidne fundamenty do wdrożenia i rozwoju eLearningu w organizacji oraz pozwala sprostać najbardziej wygórowanym oczekiwaniom biznesowym.

Zwieńczeniem praktycznego charakteru studiów jest zaliczenie projektu edukacyjnego w oparciu o praktyczne umiejętności wykonywane zgodnie ze sztuką dla wybranego przez uczestnika produktu edukacyjnego i technologii.

Program studiów jest przemyślany, by studia nie tylko pozwalały zdobyć konkretne kompetencje doceniane na rynku pracy, ale by wskazać narzędzia i trendy, które będą wykorzystywane w najbliższej przyszłości, w takich zawodach jak:

 • Projektant Szkoleń online / Instructional Designer
 • Twórcaszkoleń online / e-Learning Developer
 • Trener biznesowy
 • Specjalista ds. e-Learningu
 • Analityk procesów rozwojowych

Plan studiów Projektowanie i wdrażanie e-Learningu

Blok I: Analiza i projektowanie e-Learningu

 • Wprowadzenie do e-learningu
 • Projektowanie szkoleń online (Instructional Design) i Design Thinking
 • Budowanie scenariuszy do projektów edukacyjnych
 • Copywriting
 • Atrakcyjne metody prowadzenia webinarów/spotkań
 • Dostępność cyfrowa materiałów edukacyjnych

Blok II: Produkty e-Learningu

 • Tworzenie szkoleń online typu SCORM
 • Technologie immersyjne (VR/AR), holoportacja i druk 3D
 • Podcast - przygotowanie i produkcja
 • Tworzenie prezentacji edukacyjnych
 • Produkcja video pod kursy online
 • Perspektywiczne narzędzia eLearningu
 • Budowanie aplikacji edukacyjnych

Blok III: Wdrażanie i zarządzanie projektem e-Learningowym

 • Platformy edukacyjne i modele wycen szkoleń online
 • Wdrażanie i zarządzanie projektu e-Learningowego
 • Strategie L&D

Profil słuchacza

Studia skierowane są do pracowników przedsiębiorstw, organizacji oraz korporacji, jak i do trenerów i osób indywidualnych, którzy:

 • szukają nowych kanałów komunikacji z partnerami biznesowymi/pracownikami w celu propagowania wiedzy o swoich produktach i usługach,
 • chcą wdrożyć lub usprawnić działania zdalnego przekazywania wiedzy w swojej praktyce biznesowej,
 • mają za zadanie dostarczyć wiedzę i umiejętności dużej grupie odbiorców,
 • pracują w działach HR, L&D lub marketingu i którzy kształtują, wdrażają lub planują wdrażać produkty eLearningowe,
 • zajmują się profesjonalnym przekazywaniem wiedzy (trenerzy biznesowi, trenerzy wewnętrzni, eksperci merytoryczni),
 • poszukują metodologicznego oparcia i efektywności w zdalnej komunikacji,
 • są pasjonatami w różnych obszarch i pragną dzielić się z innymi swoim doświadczeniem w sposób zdalny, np. poprzez podcast, streaming czy kursy eLearningowe,
 • szukają zarówno sprawdzonych metod, jak i nowinek technologicznych w nauczaniu.

OPINIE SŁUCHACZY

Dziękuję za te studia! Za inspirowanie i otwieranie oczu. Dziękuję za dobry czas doskonalenia siebie.”

To była bardzo dobra decyzja zawodowa i polecam każdemu wahającemu się czy rozpoczynać ten kierunek”

Dziękuję za te studia, za wiele inspiracji, pokazywanie różnych ścieżek i za zaproszenie tylu ciekawych Wykładowców i oczywiście polecam innym. 😊

Informacje organizacyjne

W trybie stacjonarnym zaplanowane jest od 40% do 60% zajęć, pozostałe zajęć odbędą się online.

Studia trwają dwa semestry, łącznie 180 godzin.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są w formule stacjonarnej, a inne w formule online. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

 

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

 

Sprawdzenie efektów nauczania odbywa się na podstawie oceny indywidualnego i praktycznego projektu, w wybranej przez Słuchacza technologii eLearningowej – np. szkolenie eLearningowe, podcast, video lub aplikacja edukacyjna.

Aby podnieść użyteczność opracowywanej pracy, temat jest proponowany przez Słuchacza – może to być zarówno projekt przygotowany do wdrożenia w praktyce biznesowej, jak i może dotyczyć wybranych, indywidualnych zainteresowań.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 jest zamknięta.

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie online.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny online niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia,   Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

zarządzanie prychotraum pomoc elearning.png

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.          za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.          w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.          w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

 

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W dniach 26-27.02 Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń będzie nieczynne.