Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Atuty kierunku Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Atuty kierunku Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu
 • Będziesz miał/a praktyczne umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowych
 • Będzie także potrafił/a odróżniać choroby psychiczne od kryzysów rozwojowych i kryzysów sytuacyjnych
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych
 • Studia przygotowują do wsparcia osób będących w kryzysie, w szczególności do pracy z osobami w sytuacji konfliktu,straty, żałoby, doświadczających przemocy, ofiarami przestępstw i wypadków, dokonujących samouszkodzeń i myślących o śmierci (kryzys suicydalny)
 • W programie studiów szczególne miejsce zajmuje prowadzenie interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry edukacyjne, studium przypadku, praca w grupach, dyskusje.

Partnerem kierunku jest Punkt Interwencji Kryzysowej RE-START w Łodzi, prowadzony przez Fundację Innopolis.

 

innopolisPUNKT RESTART

Cel edukacji Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy:

 • wiedzy w zakresie psychologii kryzysu i efektywnych metod wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • postawy szacunku do osób doświadczających kryzysu i etycznej realizacji pomocy psychologicznej.

W programie studiów przewidziano zagadnienia w zakresie:

 • psychologii: kryzysu, rozwojowej, klinicznej
 • suicydologii
 • technik relaksacji i redukcji stresu
 • uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych
 • podstaw terapii poznawczo-behawioralnej
 • psychotraumatologii.

Plan studiów Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Każdy dwudniowy zjazd składa się z modułów 16 godzinnych. Studia obejmują 11 zjazdów, podczas których realizowanych jest 176 godzin dydaktycznych.

 1. Psychologia kryzysu
 2. Psychologia rozwojowa
 3. Podstawy psychologii klinicznej
 4. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 5. Podstawy traumatologii
 6. Uzależnienia behawioralne i od substancji
 7. Warsztat pracy i etyka interwenta kryzysowego
 8. Suicydologia i przeciwdziałanie zamachom samobójczym
 9. Przeciwdziałanie przemocy domowej i procedura Niebieskiej Karty
 10. Współpraca interdyscyplinarna
 11. Podstawy seksuologii i interwencji kryzysowej dla osób LGBT+
 12. Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby, śmierci, żałoby
 13. Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić pomoc psychologiczną i interwencje kryzysowe w ramach pracy:

 • przedszkoli i wszystkich typów szkół
 • pomocy społecznej (szczególnie asystenci rodziny i pracownicy socjalni)
 • ośrodków interwencji kryzysowej
 • ośrodków leczenia uzależnień
 • miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji (szczególnie ds. nieletnich i patologii), straży miejskich i gminnych
 • placówek ochrony zdrowia
 • kurateli sądowej.

Kandydatem na studia może być każda osoba posiadająca wyższe wykształcenie, mająca predyspozycje do świadczenia pomocy psychologicznej.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Około 50% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 50% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022
05-06.03.2022  


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Około 50% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 50% stacjonarnie.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 21 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 21 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 200 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 29.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. 

 

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem