Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Dowiedz się więcej o kierunku

Dołącz do najlepszych

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Atuty kierunku Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Atuty kierunku Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

 • Uzyskasz wiedzę z zakresu psychologii kryzysu
 • Będziesz miał/a praktyczne umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowych
 • Będzie także potrafił/a odróżniać choroby psychiczne od kryzysów rozwojowych i kryzysów sytuacyjnych
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych
 • Studia przygotowują do wsparcia osób będących w kryzysie, w szczególności do pracy z osobami w sytuacji konfliktu,straty, żałoby, doświadczających przemocy, ofiarami przestępstw i wypadków, dokonujących samouszkodzeń i myślących o śmierci (kryzys suicydalny)
 • W programie studiów szczególne miejsce zajmuje prowadzenie interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży.

Dużym atutem są zróżnicowane metody dydaktyczne oraz warsztatowa forma zajęć – ćwiczenia, gry edukacyjne, studium przypadku, praca w grupach, dyskusje.

 

Partnerem kierunku jest Inicjatywa RE-START Tomasza Bilickiego

 

logo restart

Cel edukacji Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Cel edukacji

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy:

 • wiedzy w zakresie psychologii kryzysu i efektywnych metod wsparcia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej
 • umiejętności prowadzenia pierwszej pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej
 • postawy szacunku do osób doświadczających kryzysu i etycznej realizacji pomocy psychologicznej.

W programie studiów przewidziano zagadnienia w zakresie:

 • psychologii: kryzysu, rozwojowej, klinicznej
 • suicydologii
 • technik relaksacji i redukcji stresu
 • uzależnień od substancji chemicznych i uzależnień behawioralnych
 • podstaw terapii poznawczo-behawioralnej
 • psychotraumatologii.

Plan studiów Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa

Każdy dwudniowy zjazd składa się z modułów 16 godzinnych. Studia obejmują 11 zjazdów, podczas których realizowanych jest 176 godzin dydaktycznych.

 1. Psychologia kryzysu
 2. Psychologia rozwojowa
 3. Podstawy psychologii klinicznej
 4. Podstawy terapii poznawczo-behawioralnej
 5. Podstawy traumatologii
 6. Uzależnienia behawioralne i od substancji
 7. Warsztat pracy i etyka interwenta kryzysowego
 8. Suicydologia i przeciwdziałanie zamachom samobójczym
 9. Przeciwdziałanie przemocy domowej i procedura Niebieskiej Karty
 10. Współpraca interdyscyplinarna
 11. Podstawy seksuologii i interwencji kryzysowej dla osób LGBT+
 12. Interwencja kryzysowa w sytuacji choroby, śmierci, żałoby
 13. Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Profil słuchacza

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą prowadzić pomoc psychologiczną i interwencje kryzysowe w ramach pracy:

 • przedszkoli i wszystkich typów szkół
 • pomocy społecznej (szczególnie asystenci rodziny i pracownicy socjalni)
 • ośrodków interwencji kryzysowej
 • ośrodków leczenia uzależnień
 • miejskich i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji (szczególnie ds. nieletnich i patologii), straży miejskich i gminnych
 • placówek ochrony zdrowia
 • kurateli sądowej.

Kandydatem na studia może być każda osoba posiadająca wyższe wykształcenie, mająca predyspozycje do świadczenia pomocy psychologicznej.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Około 50% zajęć odbędzie się w trybie online oraz 50% stacjonarnie.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
- 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.

Wpłat należy dokonywać na konto:

 

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

 

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 6 100 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. 

 

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem