Menedżer BHP

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Menedżer BHP

Informacje ogólne

Atuty kierunku Menedżer BHP

Atuty kierunku Menedżer BHP

Wysoki standard zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, procesów i produktów to jeden z najważniejszych czynników wyróżniających dzisiaj dobrą firmę, dbającą o swoją markę i wizerunek spośród konkurencji. Podczas dwóch semestrów studiów podyplomowych uczestnicy zdobędą uprawnienia wymagane prawem, aby móc pełnić zadania służby BHP w rozumieniu kodeksowym dla wymagań na stanowisku Specjalisty BHP i OŚ w przedsiębiorstwie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby BHP, §4.2. pkt 3.a).

To, co bez wątpienia wyróżni absolwentów tego kierunku, to umiejętność budowania kultury bezpieczeństwa w miejsce realizowania jedynie zgodności z minimalnymi wymaganiami prawnymi. Troska o środowisko, programy oferujące dbałość o zdrowie, dobrostan pracownika, tworzą dzisiaj profil nowoczesnego pracownika służby bezpieczeństwa w firmie.

Program studiów opracowany został przez osoby, które od lat realizują z pasją zadania służby BHP w międzynarodowych korporacjach, w tym wykładowców spoza Polski.
Cała kadra - praktycy, specjaliści z doświadczeniem w dużych międzynarodowych firmach o różnym profilu działalności, właściciele firm konsultingowych, trenerzy - zadbają o przekazanie słuchaczom wiedzy w sposób atrakcyjny i angażujący. Każdy z wykładowców jest zafascynowany obszarem, w którym się specjalizuje.

W cyklu kształcenia słuchacze wezmą udział w zajęciach obejmujących cztery bloków tematycznych:

 1. Blok podstawowy: Aspekty prawne i podstawowe zadania służby BHP
 2. Blok menedżerski: Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie
 3. Blok zrównoważonego rozwoju: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska- dodatkowe wyzwania działów BHP
 4. Blok psychologiczno-komunikacyjny: Budowanie kampanii komunikacyjnych dotyczących BHP, tworzenie programów zarządzania zmianą oraz nowoczesne techniki w komunikacji i wizualizacji danych. 

W każdym z bloków zajęcia będą odbywały się z grupą ekspertów- praktyków w danej dziedzinie, działających aktywnie na rynku i mających doświadczenie w globalnych organizacjach.

Proponowane zajęcia odbywać się będą w bardzo zróżnicowanej formie: warsztatów, dyskusji, pracy w grupach, tworzenia projektów, zajęć z elementami grywalizacji oraz tradycyjnych wykładów szkoleniowych. Taka formuła zapewnia nie tylko najwyższy poziom możliwości rozwoju, ale jest również ciekawą lekcją nowoczesnych technik prowadzenia szkoleń, co dla każdego pracownika służby BHP stanie się doskonałym ćwiczeniem przed podjęciem pracy w zawodzie.

Wybrane wykłady będą realizowane w języku angielskim ze względu na zaangażowanie dydaktyków z zagranicy. Znajomość języka angielskiego będzie atutem dla uczestnika zajęć, alezapewnione zostanie również tłumaczenie przekazywanych treści.

Zarządzanie bezpieczeństwem, zdrowiem, zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, przywództwo w zakresie bezpieczeństwa, zarządzanie zmianą i coaching - ten kierunek studiów podyplomowych zaskakuje renesansową różnorodnością wiedzy i innowacyjnymi narzędziami nauczania.

Cel edukacji Menedżer BHP

Cel edukacji

Celem studiów jest zbudowanie fundamentalnej wiedzy, ale też dodatkowych kompetencji kadry specjalistów i menedżerów dla dużych i średnich firm, których zadaniem będzie definiowanie i wdrażanie nowoczesnej kultury bezpieczeństwa. Dzięki szerokiemu spektrum kształcenia, absolwenci studiów będą wchodzili na rynek pracy z pełną wiedzą i umiejętnościami do sprawowania “tradycyjnej służby BHP”, dodatkowo będą potrafili sprostać wysokim wymaganiom międzynarodowych korporacji, które od BHP oczekują nie tylko spełnienia podstawy prawnej, ale również kształtowania środowiska pracy oraz tworzenia programów prozdrowotnych dla pracowników.

Wykładowcy stawiają sobie też za cel zarażenie słuchaczy swoją pasją, z jaką zajmują się kwestiami bezpieczeństwa w swojej codziennej pracy. Program studiów podzielony będzie pomiędzy główne obszary zagadnień, które stanowią “clue” zakresu kierunku:

bezpieczeństwo ludzi, procesów i urządzeń

 • aspekty prawne, postępowania powypadkowe, ocena ryzyka, dyrektywa maszynowa, środowisko pracy, szkolenia, przywództwo, systemy zarządzania, kontrole instytucji państwowych, audytowanie

zdrowie i dobrostan pracowników

 • dobrostan, ergonomia, promocja zdrowia, komunikacja w służbie BHP 

zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

 • poprawa wizerunku firmy dzięki zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, międzynarodowe certyfikacje, świadomość ekologiczna

Spotkania z praktykami zainspirują do digitalizacji i grywalizacji w zakresie szkoleń czy zarządzania uprawnieniami kontrahentów i podwykonawców. Wizyty w międzynarodowych korporacjach dadzą słuchaczom nie tylko możliwość poznania aspektów wdrażania bezpieczeństwa w różnorodnym środowisku, ale też pozwolą zbudować niezbędną dla przyszłej pracy platformę networkingu i wymiany doświadczeń.

Plan studiów Menedżer BHP

Blok podstaw prawnych: Aspekty prawne i podstawowe zadania służby BHP

 • prawna ochrona pracy - Kodeks pracy, wybrane zagadnienia
 • zadania służby BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • systemy zarządzania, certyfikacja w zakresie ISO 45001
 • szkolenia obowiązkowe w zakresie BHP
 • wypadki w pracy: prawo i postępowanie
 • pomiary środowiska pracy - czynniki szkodliwe, medycyna pracy
 • substancje chemiczne i mieszaniny - obowiązki i postępowanie
 • zarządzanie zdrowiem i dobrostanem pracowników
 • ergonomia w pracy
 • zarządzanie flotą, parkiem samochodowym

Blok menedżerski: Zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie, tworzenie programów zarządzania zmianą

 • budowanie kultury bezpieczeństwa w średnich i dużych przedsiębiorstwach - wizja i strategia przedsiębiorstwa
 • zarządzanie zmianą w procesie budowania kultury bezpieczeństwa
 • psychologia skutecznych szkoleń i informacji zwrotnej
 • rola menedżerów wysokiego szczebla w budowaniu kultury bezpieczeństwa
 • obserwacje zachowań, informacja zwrotna

Blok zrównoważonego rozwoju: Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska- dodatkowe wyzwania działów BHP

 • Prawo Ochrony Środowiska - najważniejsze aspekty dla działalności firmy
 • świadomość ekologiczna pracowników i pracodawców
 • certyfikacje międzynarodowe w zakresie środowiska
 • czym jest zrównoważony rozwój w działalności przedsiębiorstwa

Blok psychologiczno-komunikacyjny: Budowanie kampanii komunikacyjnych dotyczących BHP, nowoczesne techniki w komunikacji i wizualizacji danych

 • digitalizacja zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
 • grywalizacja w szkoleniach i komunikacji z pracownikami
 • nowoczesne metody zarządzania wizualnego w zakresie bezpieczeństwa

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany do osób, które planują w pełnym wymiarze realizować zawodowo zadania służby BHP, ale też odpowie na potrzeby specjalistów działu kadr, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i w ramach wykonywanej pracy dodatkowo realizować rolę zarządzania bezpieczeństwem jako reprezentacja pracodawcy. Jest to wspaniała propozycja dla absolwentów kierunków studiów z zakresu ochrony środowiska czy gospodarki odpadami uzupełniająca spektrum wiedzy.

Nowoczesna formuła oraz innowacyjny program studiów sprawiają, że jest to doskonała propozycja również dla osób posiadających podstawowe uprawnienia służby BHP, ale chcących rozwijać swoją wiedzę, umiejętności, a także planują przekształcenie swojego profilu zawodowego na bardziej nowoczesny, uniwersalny i poszukiwany na rynku pracy.

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty oraz w niedziele.

W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2020/2021 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2020/2021 znajduje się tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
17-18.10.2020 27-28.02.2021
07-08.11.2020 13-14.03.2021
21-22.11.2020 27-28.03.2021
05-06.12.2020 17-18.04.2021
19-20.12. 2020 08-09.05.2021
16-17.01.2021 22-23.05.2021
30-31.01.2021 12-13.06.2021
13-14.02.2021 26.06.2021


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2020/2021

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2020 r. i zakończy się dn. 30 września 2020 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

 • Coach i trener - partner w rozwoju - obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.

Uwaga! W okresie od 1 czerwca do odwołania (w związku z sytuacją epidemiologiczną) wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i przesłać wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w formie skanów terminie do 10 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • oświadczenie o dostarczeniu wymaganych dokumentów w późniejszym terminie.

Prosimy o przesłanie skanów wymienionych dokumentów na adres podyplomowe@wse.krakow.pl

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się w środy i czwartki w godzinach 10:00-14:00.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne: w środy i czwartki w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA o/Kraków nr 11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 200 zl

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Uwaga - zmiana terminu wpłaty pierwszej raty z 21.09. b.r. na 09.10 b.r.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 09.10.2020 r., 01.12.2020 r., 01.02.2021 r., 01.04.2021 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • W przypadku utrzymywania się pandemii Covid-19 zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami MNiSW i wytycznymi sanitarnymi zajęcia będą odbywać się w trybie on-line.