Lider zmian - przyszłość przywództwa

Dowiedz się więcej o kierunku

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Lider zmian - przyszłość przywództwa

Informacje ogólne

Atuty kierunku Lider zmian - przyszłość przywództwa

Atuty kierunku Lider zmian - przyszłość przywództwa

W momencie, gdy wszyscy adaptujemy się do czasów nazywanych często „new normal”, wykuwa się na naszych oczach nowy kształt przywództwa, a przemiany społeczne, których jesteśmy świadkami prowadzą do szeregu przewartościowań w zespołach i w nas samych.
W przewidywalnych, choć trudnych okolicznościach, czy podczas ryzykownych sytuacji, prawdopodobnie doświadczenie liderów byłoby najmocniejszą cechą, jaką wnoszą do biznesu. Obecnie jednak w czasach towarzyszącej nam niepewności, decydujące znaczenie mają przekonania i wartości lidera oraz jego charyzma i przywódczy charakter.

Studia podyplomowe „Lider zmian – przyszłość przywództwa” są:

 • aktualne, bo wpisują się w potrzeby pracodawców, którzy stoją w obliczu bezprecedensowej zmiany sposobu funkcjonowania organizacji,
 • zaprojektowane we współpracy z gronem praktyków i przywódców w oparciu o ich realne wyzwania i refleksje,
 • prowadzone z nastawieniem na dialog i networking pomiędzy uczestnikami, gośćmi i prowadzącymi trenerami; dlatego też zajęcia odbywać będą się w różnych lokalizacjach: na terenie uczelni, w firmach naszych gości oraz w innych organizacjach.

PARTNERZY KIERUNKU:

logotypy lider

Liderzy bardziej niż dotychczas wzmacniają dziś kompetencje społeczne. Ci najlepsi wykazują się takimi cechami jak odwaga i oryginalność w podejmowaniu decyzji i przyjmowanie na siebie odpowiedzialności, spokój, przejrzystość działania, racjonalny optymizm, empatia ale i własne dobro. Wiedzą, że stres, zmęczenie oraz niepewność codziennych działań wpływają na zdolność przetwarzania informacji, zachowanie równowagi oraz właściwy osąd. Rozbudowując w sobie te zachowania i wartości, które wspierają organizację i jej społeczność osoby wykonujące dziś liderskie zadania redefiniują swoją tożsamość przywódczą.

Cel edukacji Lider zmian - przyszłość przywództwa

Cel edukacji

 

Studia mają na celu wyjść poza podstawowe narzędzia i obszary zarządzania i dostarczyć Uczestnikom wielu inspiracji i narzędzi do tego, by:

- odnaleźć własny pomysł na nowe podejście do osobistego stylu zarządzania;

- stać się inicjatorem zmian dla zespołu i organizacji;

- wiedzieć w jakim kierunku inspirować innych do zmian.

 

Program jest ukierunkowany na:

 • rozwijanie przywództwa opartego na odpowiedzialności, na wartościach i potrzebach innych i samego lidera;
 • ugruntowanie menadżerów w przekonaniu, jak ważne jest to, by nie tracili siebie samych z pierwszego planu oraz by docenili fakt, jak bardzo ich postawa i zachowania wpływają na styl funkcjonowania organizacji;
 • poznanie perspektywy innych liderów w obszarze radzenia sobie z emocjami i wzmacniania dobrostanu psychicznego;
 • poznanie mechanizmów obronnych, a także sił wzmacniających potencjał lidera;
 • stworzenie podstaw osobistego, długofalowego planu rozwojowego w obszarze leadershipu

Plan studiów Lider zmian - przyszłość przywództwa

BLOK I: INSPIRACJE

To, czego liderzy potrzebują szczególnie w czasach zmian, kryzysów czy braku stabilności, to nie tylko z góry określony plan reakcji, ale przede wszystkim konkretne zachowania i nastawienie, które zapobiega przesadnym reakcjom na to co zaszło i pomagają patrzeć w przyszłość z celowym spokojem oraz ograniczonym optymizmem.

Tworzenie środowiska promującego bezpieczeństwo psychiczne, wymaga od lidera konkretnej postawy zbudowanej na przekonaniu o tym, jak wielki ma wpływ na organizacje, na działania włączające empatię wobec innych. Budowa takiego otoczenia biznesowego, to również otwartość na empatię wobec siebie. To tylko wybrane tematy kształtujące współczesny wymiar liderskiego charakteru, a które poruszone zostaną w tym bloku tematycznym.

Zakres tematyczny:

 • Empowerment – jako naturalna kompetencja dojrzałego lidera
  (jak „zbudowany” musi być menadżer/lider, by z pełnym przekonaniem oddawać współpracownikom obszary odpowiedzialności?)
 • Najwyższe stanowiska – zderzenie z rzeczywistością oraz wpływ różnych kultur organizacyjnych na kształtowanie liderskiego charakteru
  (w jakim stopniu awanse, linie sukcesji wzmacniają a w jakim obszarze osłabiają liderską charyzmę i charakter?)
 • „Think First” - przywództwo przez pryzmat procesów
  (jak definiować, nazywać i badać dojrzałość procesów i ich wpływ na kierunek rozwoju firmy i zespołów?)
 • „3xC” - Budowanie poczucia przynależności
  (z jakiego powodu jest tak ważne, jak je budować i na co w menadżerskiej codzienności będzie wpływać?)
 • Cienie "lockdownów" – patologie w organizacjach
  (czy tylko innych to dotyczy?)
 • Przywództwo sytuacyjne wg/K.Blancharda
 • Elementy kultury Agile (obalamy mity, że w "większej organizacji się nie da")-
 • Servant Leadership
 • Employer branding - fotografia stylu przywództwa
  (jak wzmocnić wpływ menadżera na nie przypadkowy EB?)

 

BLOK Ii: OSOBISTY POTENCJAŁ

Zakres tematyczny:

 • Dobrostan psychiczny lidera, mechanizmy obronne, odporność psychiczna - obszary wrażliwości i odporności
 • Self coaching liderski
  (jak zadbać o siebie, gdy wszyscy oczekują by dbać o innych?)
 • Wartości lidera jako fundament przywództwa
  (co robić by wartości nie stały się „wydmuszką”?)
 • Wsparcie psychiczne – rola HR a rola przywódcy
  Podzielony świat lidera – wyzwania wirtualnej rzeczywistości zespołowej
  (czy każdy „musi” się w tym odnaleźć?)
 • Badanie typów osobowości Insights Discovery i przełożenie wyników na potencjał liderski;
  (predyspozycje, które wspierają i wzmacniają i deficyty mogące być balastem dla lidera i jego rozwoju)

 BLOK III: KOMUNIKACJA

Menadżer zazwyczaj ma duże doświadczenie i wiele możliwości do kształtowania swoich kompetencji komunikacyjnych. Dlatego w tym bloku tematycznym doskonalone będą wybrane zagadnienia ukierunkowane na wzmacnianie przekazu i intencji lidera.

Zakres tematyczny:

 • Story telling w publicznych ekspozycjach menadżera
 • Dyskusja – jako publiczna forma prowadzenia dialogu, jej rodzaje, zasady i wyzwania
 • Zwinne retrospektywy wg modelu Derby/Larsen, które wspierają optymalizacje procesów
 • Pułapki komunikacji wewnętrznej – czasy stabilizacji vs. czasy chaosu
 • Znaczenie głosu i ciała dla autentyczności komunikacyjno-wizerunkowej lidera
 • Marka menadżera w social mediach – czy każdy powinien tam zaistnieć?

Wymienione bloki będą realizowane w następujacy sposóB:

 1. Zajęcia z trenerem, w tym warsztaty, dyskusje, doświadczalne formy, ćwiczenia i mini wykłady
 2. Networkingowe sesje inspiracyjne z gośćmi (nie tylko na uczelni)
 3. Dyskusje i prezentacje uczestników
 4. Finalna sesja indywidualna dla każdego uczestnika

Profil słuchacza

Studia dedykowane są przedstawicielkom i przedstawicielom średniej i wyższej kadry menadżerskiej, wszystkich branż oraz sektorów biznesu. Skierowane są szczególnie do osób, które czują się stabilnie w swojej liderskiej roli i poszukują ”czegoś więcej”, a także dla tych, którzy są otwarci na spotkanie i dialog z innymi menadżerami. Ale przede wszystkim studia są dla tych, którzy chcą poszerzyć swoje strefy wpływu i wzmocnić poczucie sprawczości. Dlatego istotny jest fakt, by kandydat posiadał już doświadczenie w zarządzaniu i był obecnie ona stanowisku menadżerskim/liderskim.

 

Informacje organizacyjne

Studia trwają dwa semestry.

Zajęcia odbywają się w piątki (późne popołudnia) i soboty oraz w soboty i niedziele (zgodnie z terminarzem dostępnym w rubryce Terminy zjazdów).

 

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Kandydaci na studia podyplomowe Lider zmian – przyszłość przywództwa powinni posiadać doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym/menedżerskim/liderskim i potwierdzić to odpowiednim dokumentem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Semestr Zimowy Semestr Letni
23-24.10.2021 05-06.03.2022
12-13.11.2021 18-19.03.2022
26-27.11.2021 01-02.04.2022
10-11.12.2021 22-23.04.2022
08-09.01.2022 13-14.05.2022
21-22.01.2022 28-29.05.2022
04-05.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022

 

 Zajęcia będą odbywać się:  

 - w piątki (późne popołudnia) i soboty oraz w soboty i niedziele

Zaliczenie studiów będzie polegać na zrealizowaniu zadania w podgrupach i jego prezentacji oraz udziale w indywidualnej sesji rozwojowej.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja trwa obecnie i zakończy się dn. 30 września 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych, w tym dokumentu potwierdzającego doświadczenie w zarządzaniu zespołem - stanowisko kierownicze/menedżerskie/liderskie oraz wniesienie wymaganych opłat.

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem - stanowisko kierownicze/menedżerskie/liderskie;

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Coach i trener oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 6 400 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kadra

Koncepcja kierunku powstała dzięki zaangażowaniu wieloletnich praktyków biznesu, a także doświadczonych trenerów, obserwatorów trendów i wyzwań w różnych branżach oraz ekspertów danych tematów praktykujących w Polsce oraz na arenie międzynarodowej. To właśnie oni będą prowadzić zajęcia warsztatowe oraz dołączą do zajęć jako goście specjalni. To wyjątkowe osobowości, z którymi na pewno warto się spotkać, porozmawiać i czerpać od nich inspiracje.

Katarzyna Wolska
opiekun merytoryczny kierunku

Zaproszeni goście:

Kaja Wachowska

Kaja Wachowska
Dyrektor Generalny hotelu Hilton Garden Inn Kraków Airport

Grzegorz Gogola

Grzegorz Gogola
Prezes Zarządu ‎Kraków Airport Hotel Sp. z o.o

Wojciech Cichoń

Wojciech Cichoń
Członek Zarządu Capgemini Polska

Święch 2

Grzegorz Święch
Wiceprezes, Partner w Nowe Motywacje, Współtwórca Fundacji OFFSchool

Pawelski 2

Daniel Pawelski
Kierownik zespołu rozwoju zasobów ludzkich i szkoleń Asseco

Tomasz Michałek

Tomasz Michałek
Członek Zarządu i Dyrektor Sprzedaży ASTOR

 MWP 9752

Beata Kucejko
Dyrektor Marketingu LEGO
Polska, Ukraina, kraje bałtyckie

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem
 • Rekrutacja na Studia Podyplomowe rozpoczyna się 1 czerwca!