HYBRID WORK MANAGER

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia

Zarządzaj pracą zdalną i poznaj innowacyjne rozwiązania dla pracodawcy!

Studiuj hybrydowo w WSE

Zarządzaj pracą hybrydową i stwórz najlepsze środowisko pracy!

Hybrid work manager

Informacje ogólne

Atuty kierunku Hybrid work manager

Atuty kierunku Hybrid work manager

 • Unikalne w Polsce tak kompleksowe studia podyplomowe dedykowane liderom organizacji, liderom HR i menedżerom, którzy tworzą strategie pracy hybrydowej, pracy zdalnej lub planują powrót do biura
 • Prestiżowi partnerzy kierunku: 

  • Nowy Styl to jeden z wiodących producentów profesjonalnych rozwiązań biurowych w Europie na rynku od 30 lat, firma zajmuje się  także badaniami przestrzeni pracy tzw. Workplace Strategy

  • SoftwareMill to firma konsultingowo-programistyczna, która realizuje projekty backend i end-to-end dla klientów na całym świecie, celem firmy od początku było stworzenie najlepszego miejsca pracy zdalnej dla programistów

  • Meta Digital to firma specjalizująca się we wspieraniu transformacji cyfrowej i przygotowaniu firm do działania w coraz szybciej rozwijającym się metawersie

  • Brookfield Partners to firma, która oferuje usługi doradztwa i reprezentacji najemcy przy poszukiwaniu i najmie powierzchni biurowej, renegocjacji umów oraz aranżacji i wyposażenia biura

  • Sharp NEC Display Solutions to spółka dostarczająca kompletne rozwiązania z zakresu wyświetlania obrazu, takie jak monitory, projektory czy wyświetlacze plazmowe

logotypy hybrydowy hr2

 • Wyjątkowi wykładowcy: zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków. Goście specjalni i wykładowcy to eksperci w swoich dziedzinach, którzy przekazują konkretne rozwiązania i dzielą się doświadczeniami w zarządzaniu rozproszonymi organizacjami (prezesi firm, dyrektorzy HR, członkowie zarządu) oraz zespołami (menedżerowie i kierownicy zespołów rozproszonych w różnych lokalizacjach w Polsce i na świecie)

 • Wygodna hybrydowa forma zajęć: połączenie zajęć stacjonarnych w Krakowie (pierwszy i ostatni zjazd) z zajęciami w formie online

 • Dostosowany do aktualnych wyzwań HR program studiów podyplomowych: odpowiada na aktualne potrzeby liderów firm i liderów HR, którzy w czasie pandemii COVID-19 wprowadzili pracę zdalną i chcą porównać wdrożone przez siebie procesy z firmami z innych branż oraz poznać najlepsze praktyki organizacji pracy zdalnej wśród firm pracujących bez biur od lat

 • Praktyczny projekt zaliczeniowy z zakresu organizacji pracy zdalnej i hybrydowej do wdrożenia w firmie jako warunek ukończenia studiów podyplomowych i gwarancja 100% praktycznego charakteru studiów od pierwszego, aż do ostatniego zjazdu 

 • 30 godzin wizyt studyjnych w unikalnych miejscach prezentujących rozwiązania użyteczne w pracy hybrydowej: m.in. w przestrzeniach do pracy wyposażonych w profesjonalne rozwiązania biurowe (Nowy Styl), w nowoczesnych biurach (Brookfield Partners), showroomach z innowacyjnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi (Meta Digital) i technologicznymi (SHARP Inspiration Hub) w Krakowie i Warszawie
Cel edukacji Hybrid work manager

Cel edukacji

 • Pandemia COVID-19 przyniosła znaczące zmiany w sposobie pracy. Według raportu Pracuj.pl "Perspektywy pracy hybrydowej i zdalnej w oczach Polaków" ze stycznia 2022 roku, 35% badanych pracuje zdalnie lub hybrydowo. W przyszłości, po opanowaniu pandemii, 66% badanych chciałoby pracować hybrydowo, 25% wybrałoby pracę wyłącznie zdalną, a 9% wyłącznie pracę stacjonarną (w biurze).

 • Znalezienie odpowiedzi na nowe wyzwania rynku pracy. Pandemia COVID-19 przyniosła znaczące zmiany w sposobie pracy. Według raportu Pracuj.pl w lutym 2021 roku 13% Polaków chciało pracować wyłącznie zdalnie, 11,5% - wyłącznie w siedzibie pracodawcy, 48,5% - zdalnie z możliwością przyjścia do biura np. raz w tygodniu, 27% - zdalnie tylko w pojedyncze dni miesiąca.

 • Pytania wiodące:
  • Jak będzie wyglądać przyszłość pracy w nowoczesnych firmach w Polsce?

  • Jak dostosować regulaminy pracy i procedury, aby uwzględnić zmiany w Kodeksie Pracy związane z pracą zdalną i zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom pracującym zdalnie?

  • Jaką strategię pracy hybrydowej wybrać i jaki będzie ona miała wpływ na pozycję pracodawcy na rynku pracy?

  • Jak dostosować biura do aktualnych potrzeb pracowników?

  • Jak przygotować menedżerów do zarządzania zespołami rozproszonymi?

  • Jak zadbać o doświadczenie pracownika na każdym etapie employee experience na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, by pozyskać i utrzymać talenty?

 • Przygotowanie liderów organizacji i liderów HR do new normalcy na podstawie rzetelnych danych naukowych oraz doświadczeń firm stosujących pracę zdalną na długo przed pandemią

 • Dostarczenie praktycznych rozwiązań stosowanych w firmach polskich i globalnych z różnych branż w zakresie przygotowania organizacji do pracy hybrydowej (połączenia pracy zdalnej z pracą w biurze) oraz zarządzania ludźmi na odległość - otwarcie dyskusji pomiędzy słuchaczami studiów na temat przyszłości pracy.

 • Wyposażenie słuchaczy w narzędzia niezbędne do strategicznej organizacji pracy zdalnej i hybrydowej zarówno na poziomie organizacji, jak i zespołu, co przełoży się na ich konkretne kompetencje:

  • Rozwiną umiejętności liderskie w zakresie troski o dobrostan zespołu rozproszonego/ hybrydowego, np. jak dbać o work-life balance, gdy szef i zespół pracują z domu?

  • Dowiedzą się, jak odpowiadać na dzisiejsze wyzwania zarządzania pracą zdalną w świetle aktualnych przepisów prawa pracy, np. jak pracodawca może zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w mieszkaniach pracowników?

  • Uświadomią sobie złożoność strategii pracy hybrydowej i wpływ decyzji o elastyczności zasad pracy na różne aspekty biznesu, np. jak określać możliwy procent optymalizacji powierzchni biurowej w perspektywie 5 lat?

  • Poznają innych liderów HR i organizacji chętnych do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, np. jak ustalić wysokość ekwiwalentów za pracę zdalną wypłacanych pracownikom?

Plan studiów Hybrid work manager

I. Kultura organizacyjna, a praca zdalna i hybrydowa

1.Rola przestrzeni biurowej w kontekście poprawy zaangażowania i efektywności pracowników. Jak było, jak jest i jak w przyszłości wyglądać będą nasze miejsca pracy?

2. Model hybrydowy vs. tradycyjny model organizacji – korzyści i wyzwania

3. Budowanie hybrydowej kultury organizacyjnej

4. Planowanie procesu zmian w kontekście pracy hybrydowej

5. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna w pracy hybrydowej i prowadzenie spotkań hybrydowych

6. Integracja zespołowa i międzyzespołowa w pracy zdalnej. Integracja zespołowa i międzyzespołowa w pracy zdalnej

7. Różnorodność w środowisku pracy - przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji pracowników niezależnie od miejsca pracy

8. Wyzwania kadry menedżerskiej związane z pracą zdalną i hybrydową oraz budowanie nowych kompetencji menedżerów

 II. Procesy HR w środowisku zdalnym i hybrydowym

1. Rekrutacja i onboarding w pracy zdalnej

2. Employer branding w pracy zdalnej, employee experience w pracy hybrydowej

3. Rozwój kompetencji pracowników hybrydowych

4. Budowanie zaangażowania w pracy zdalnej i biurowej

5. Zarządzanie wynikami w pracy hybrydowej

6. Rozwój kompetencji specjalistów HR i kadry menedżerskiej w modelu hybrydowym

7. Komunikacja wewnętrzna jako element ładu korporacyjnego

III. Zdrowie psychiczne w pracy zdalnej

1. Szczęście w pracy. Budowanie motywacyjnego środowiska w pracy zdalnej i hybrydowej

2. Wyzwania dla psychiki pracownika pracującego zdalnie

3. Wypalenie zawodowe w pracy zdalnej

4. Rola specjalisty HR i kadry menedżerskiej w czasach kryzysu

5. Organizacja pomocy psychologicznej

IV. Kwestie prawne w pracy zdalnej i hybrydowej

1. Prawo pracy w pracy zdalnej i hybrydowej

2. BHP w pracy zdalnej - rozwiązania dla pracowników i pracodawców

V. Hybrydowe miejsce pracy

1. Technologia w zarządzaniu pracą zdalną i hybrydową

2.Hybrydowe miejsce pracy = biuro i dom. Ergonomia pracy, optymalizacja przestrzeni biurowych, włączenie pracowników w proces tworzenia biura

3. Wyzwania hybrydowego miejsca pracy

4. Workplace Change Management - zarządzanie zmianą miejsca pracy

5. Workplace oparty o wellbeing i potrzeby pracownika

VI. Wizyty studyjne w przestrzeniach pokazowych partnera kierunku - firmy Nowy Styl oraz w nowoczesnych biurach w Krakowie i w Warszawie

Profil słuchacza

Studia adresowane są do osób na stanowiskach kierowniczych i menedżerskiech z działów zarządzania zasobami ludzkimi, Human Resources oraz kadry zarządzającej dużych, średnich i małych firm. 

Studia "Hybrid Work Manager" powstały przede wszystkich dla:

 • członków zarządów odpowiedzialnych za politykę kadrową i administrację,
 • dyrektorów działów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, HR, People Director, 
 • HR Business Partnerów,
 • menedżerów działów HR,
 • specjalistów HR, specjalistów działów Learning & Development, specjalistów ds. employer branding, specjalistów ds. wynagrodzeń i benefitów, specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej, specjalistów ds. BHP,
 • menedżerów zespołów, które pracują zdalnie lub hybrydowo.

Informacje organizacyjne

 • Zajęcia w formie zdalnej będą prowadzone w soboty i w niedziele w godzinach 9.15-16.30. na platformie udostępnionej przez uczelnię.
 • Zgodnie z Harmonogramem Zajęć zaplanowane się dwa zjazdy miesięcznie.
 • Studia trwają dwa semestry.
 • Zajęcia odbywają się co ok. dwa tygodnie w soboty i w niedziele w trybie on-line, a także w formie wizyt studyjnych (pierwsze oraz ostatnie zajęcia odbędą się stacjonarnie (zjazd w siedzibie uczelni, w Krakowie), pozostałe - online; dodatkowo w miesiącu czerwcu zaplanowana jest dwudniowa wizyta studyjna w Warszawie). 

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

 

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2022 r. i zakończy się dn. 30 września 2022 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od wtorku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 6 100 PLN

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kadra

 Wykładowcy kierunku Hybrid Work Manager posiadają nie tylko szeroką wiedzę i bogate doświadczenie, ale przede wszystkim są ciekawymi  ludźmi. To grupa pasjonatów z “otwartymi głowami”, z którymi z przyjemnością spędzisz kilkanaście weekendów w trakcie trwania studiów podyplomowych;

Specjalnymi gośćmi są:

 • prezesi zarządzający firmami funkcjonującymi w trybie zdalnym z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami bez fizycznych biur,
 • członkowie zarządów firm, które wprowadziły pracę zdalną kilka lat przed pandemią,
 • liderzy, którzy przygotowali swoje organizacje na nową rzeczywistość, jasno określając zasady pracy hybrydowej, wprowadzając ekwiwalenty za dodatkowe koszty ponoszone przez pracowników oraz optymalizując powierzchnie biurowe.

 Zaproszeni goście:

Projekt bez tytułu 37

Tomasz Szymański
Założyciel i CEO SoftwareMill

Projekt bez tytułu 38

Filip Walkowicz
Dyrektor Akamai Technologies w Polsce

pgprowadzacy

Przemek Głębocki
Dyrektor Generalny, Członek Zarządu DB Schenker Technology Center Warsaw

Projekt bez tytułu 46

Monika Kulińska
Członek Zarządu Aviva Sp z o.o., People Director

 50

Grzegorz Pyzel
Wiceprezes 7N

 Projekt bez tytułu 48

Dorota Dublanka
Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich i Organizacji w KIR

 

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem