Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja psy
(poziom zaawansowany)


Studia podyplomowe w WSE

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (poziom zaawansowany)

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (poziom zaawansowany)

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (poziom zaawansowany)

 • praktyczny warsztatowy charakter większości zajęć
 • możliwość pracy szkoleniowej z własnym psem oraz z psami innych uczestników, a także z psami problemowymi/schroniskowymi
 • warsztaty pracy węchowej oraz psich sportów
 • praktyczne zajęcia z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej oraz dietetyki
 • nauka technik masażu i relaksacji oraz ich zastosowanie w terapii behawioralnej
 • współpraca z krakowskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (poziom zaawansowany)

Cel edukacji

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności szkoleniowe, organizacyjne i komunikacyjne niezbędne w pracy z psami i opiekunami, a także pogłębienie wiedzy o czynnikach mających wpływ na zachowanie psa i rozwój kompetencji pozwalających na zastosowanie tej wiedzy w praktyce, w szczególności do diagnozowania i opracowywania rozwiązań dla konkretnych przypadków.

Absolwenci studiów uzyskają kompetencje pozwalające na:

 • wychowywanie i szkolenie psów metodami pozytywnymi, wzbogacone różnymi formami zabawy, aktywności ruchowej i sportu,
 • diagnozowanie i eliminowanie problemów behawioralnych w oparciu o rzetelną wiedzę teoretyczną o procesach zachodzących w organiźmie psa,
 • stosowanie technik relaksacyjnych w terapii behawioralnej,
 • efektywną komunikację i współpracę z opiekunem psa,
 • pracę z psami w schroniskach, mającą na celu przygotowanie ich do adopcji,
 • dobrą organizację pracy behawiorysty i trenera psów,
 • prowadzenie hodowli psów rasowych zgodnie z najwyższymi standardami,
 • zapewnienie kompleksowej opieki i bezpieczeństwa zwierzętom powierzonym naszej opiece.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (poziom zaawansowany)

BLOK 1 - SZKOLENIE, SOCJALIZACJA I RESOCJALIZACJA PSÓW

 • miejsca pracy z psem
 • socjalizacja krok po kroku
 • praca z psem adopcyjnym / praktyczne
 • praca z ludźmi
 • edukowanie i komunikacja z opiekunem psa
 • szkolenie psów – komendy / praktyczne
BLOK 2 – PRACA WĘCHOWA ORAZ RÓŻNE SPORTY
 • podstawy tropienia
 • tropienie sportowe, użytkowe i mantrailing / praktyczne
 • nosework / praktyczne
 • agility / praktyczne
 • flyball
 • obedience
 • Rally -O
BLOK 3 – TEMATYKA OKOŁO WETERYNARYJNA
 • anatomia psa, najważniejsze aspekty
 • profilaktyka weterynaryjna
 • kastracja
 • diagnostyka bólu
 • przegląd najczęstszych chorób psów
BLOK 4 - TTOUCH I MASAŻE
 • podstawy TTouch i jego pochodzenie
 • ćwiczenia TTouch / praktyczne
 • różne techniki masażu
BLOK 5 - ŻYWIENIE I DIETETYKA
 • zapotrzebowanie bytowe psów
 • prawidłowe normy żywienia psów
 • niezbędne składniki pokarmowe i ich dawkowanie
 • normy przyswajania przez psy
BLOK 6 – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW BEHAWIORALNYCH
 • zachowania niepożądane
 • analiza problemów behawioralnych / warsztat
 • praca z klientem / warsztat
 • ocena zachowania i monitorowanie przebiegu postępów
BLOK 7 - PRACA MÓZGU I JEJ WPŁYW NA ZACHOWANIE PSÓW oraz neuroprzekaźniki i gospodarka hormonalna
 • pochodzenie i działanie podstawowych czynników w mózgu psa
 • praca mózgu a reaktywność
 • zaburzenia i choroby psychiczne psów
 • podstawowe jednostki chorobowe mózgu
 • układ nerwowy
 • mechanizmy powstawania hormonów
 • neuroprzekaźnik
 • podstawowa diagnostyka weterynaryjna
BLOK 8 - WPŁYW NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW GENETYCZNYCH NA ZACHOWANIE PSÓW
 • wybrane geny wpływające na zachowanie
 • geny letalne
 • cechy eksterieru mające wpływ na zachowanie i choroby psów
BLOK 9 – HODOWLA PSÓW
 • aspekt prawny
 • aspekt estetyczny
 • rodowody i pochodzenie
 • wystawy, przeglądy miotów, badania, organizacje hodowli psów

Profil słuchacza

Kierunek jest adresowany dla absolwentów studiów i kursów związanych z behawiorystyką i szkoleniem psów, a także mających już doświadczenie w pracy z psami, w szczególności:

 • instruktorów szkolenia psów oraz behawiorystów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę i wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej i szkoleniowej,
 • hodowców psów, handlerów i sędziów kynologicznych,
 • właścicieli i pracowników hoteli dla zwierząt, petsitterów oraz osób zajmujących się pielęgnacją psów
 • pracowników schronisk, przytulisk i fundacji działających na rzecz zwierząt bezdomnych
 • pracowników przychodni weterynaryjnych, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę na temat zachowania swoich pacjentów,
 • pracowników służb wykorzystujących psy w codziennej pracy (dogoterapeuci, ratownicy, inne służby).

WYBRANE ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ

DSC 0023  DSC 0030

DSC 0101 Kopia  DSC 0114

Informacje organizacyjne

Słuchacze będą mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych z własnym (lub „pożyczonym”) psem pod warunkiem, że zwierzak pozytywnie przejdzie konsultację z trenerem. Za konsultacje nie będzie pobierana dodatkowa opłata.

Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia na zajęcia psa ze względu na problemy behawioralne oraz ogólne bezpieczeństwo innych uczestników zajęć.

Słuchaczom, którzy nie mają swoich zwierząt, zapewnimy psich uczniów.

Część zajęć praktycznych zostanie przeprowadzona w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie (wcześniejsza informacja, które zjazdy). Niektóre zajęcia praktyczne będą odbywać się w terenie (np. na Błoniach - wcześniejsza informacja, które zjazdy).

Dużym atutem studiów jest możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń między studentami, dlatego wsłuchując się w ich opinie ograniczamy liczbę zajęć on-line do minimum.

Regulamin studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności  studiów podyplomowych 2022/2023 dostępny jest tutaj.

O przyjęciu na studia podyplomowe „Behawiorystyka zwierzat: specjalizacja psy (poziom zaawansowany)” decyduje test kwalifikacyjny z wiedzy o psach, rasach psów i elementów weterynarii dotyczącej psów. Z testu są zwolnione osoby, które ukończyły „Behawiorystykę zwierząt towarzyszących” oraz osoby, które udokumentują wiedzę z powyższego zakresu zdobytą na kursach i szkoleniach.

Semestr Zimowy Semestr Letni
29-30.10.2022 04-05.03.2023
19-20.11.2022 18-19.03.2023
03-04.12.2022 01-02.04.2023
17-18.12.2022 22-23.04.2023
07-08.01.2023 06-07.05.2023
21-22.01.2023 20-21.05.2023
04-05.02.2023 03-04.06.2023
18-19.02.2023 24-25.06.2023

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

 • Zaliczenie testu pisemnego z całości materiału.
 • Omówienie przypadku behawioralnego u psa ustnie i pisemnie.
 • Omówienie sposobu nauczenia psa jakiejś komendy podaną wcześniej techniką ustnie i pisemnie.
 • Nauczenie psa jakiejś komendy / sztuczki, dokumentacja video.
 • Obecność min. 80%.

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2022/2023

Rekrutacja zakończona. Brak wolnych miejsc.

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),

 • zdjęcie (format legitymacyjny) - zdjęcie należy wgrać do formularza online,

 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.

 

UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 PLN.


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku Psychotraumatologia oraz Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Behawiorystyka zwierząt towarzyszących – psy (specjalizacja), na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Czesne za studia podyplomowe

Czesne: 5 900 PLN

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 14.10.2022 r., 01.12.2022 r., 01.02.2023 r., 01.04.2023 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem