Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków i lekarzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z kocimi pacjentami,
 • nacisk na praktyczny aspekt studiów połączony z mozliwością obserwacji kocich zachowań,
 • współpraca merytoryczna z Canifelis – Śląskim Centrum Behawioryzmu i Żywienia oraz z rzeszowską marką „Kita w mieście” łączącą zoopsychologię, felinoterapię i hotel dla kotów,
 • opiekun merytoryczny kierunku, tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk jest autorką książek i poradników o kotach - najnowsza z nich, zatytułowana "Rozmowa z kotem" ukazała się 5 maja 2021. Wszystkie publikacje zostały napisane zgodnie z tzw. podejściem behawioralnym. Spod jej ręki wyszła też gra edukacyjna dla dzieci SuperQuiz KOTY oraz artykuły i porady zamieszczane w prasie branżowej. Prowadzi również bloga, na którym zdradza tajniki opieki nad kotami.

rozmowa z kotem okładka

 

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Cel edukacji

Koty to zwierzęta niezwykłe i tajemnicze. Choć towarzyszą ludziom od prawie 10 tysięcy lat, to wciąż przypisuje się im rozmaite cechy i zachowania odbiegające od rzeczywistości, dokleja się im łatkę „złośliwych” i „samotniczych”, a z ich gatunkiem wiąże się wiele przesądów. Samym kotom również nie ułatwia sprawy to, że są prezentują ogromne wewnętrzne zróżnicowanie – od zwierząt całkowicie „samodzielnych”, bo żyjących w środowisku, aż po w pełni zależne od człowieka "kanapowe mruczki". Warto zatem poznać bliżej kocią naturę, "odczarować" kota i dowiedzieć się, jakie jest źródło jego zachowań, jak się komunikuje, czego oczekuje oraz jakie są jego potrzeby. Wiedza jest w tym wypadku kluczem do zrozumienia, a co za tym idzie do unikania lub rozwiązywania problemów ludzi i zwierząt.

Roczne studia na kierunku Behawiorystyka kotów skierowane są zarówno do tych, którzy już rozpoczęli działania zawodowe z kotami, jak i do osób, dla których jest to całkowita nowość. Ci pierwsi będą mogli liczyć na usystematyzowanie posiadanej już wiedzy i uzupełnienie jej o nowe aspekty, zwłaszcza pod kątem praktycznym. Dla tych, którzy dopiero pragną poznać naturę kota, będzie to ciekawa podróż do kociego świata, na końcu której czeka solidna, merytoryczna podbudowa dla zrozumienia kocich potrzeb i specyfiki ich zachowań. W skrócie - każdy znajdzie coś dla siebie!

Absolwenci kierunku „Behawiorystyka kotów” nabędą następujących umiejętności i kompetencje:

 • zrozumieją specyfikę kociego gatunku,
 • poznają podstawy w zakresie mechanizmów zachowań, uczenia się i reakcji u kotów, pozwalające na skuteczne prowadzenie pracy behawioralnej, treningu i modyfikacji zachowań nieprawidłowych,
 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie  analizowania przypadków kocich zachowań,
 • poznają sprawdzone techniki w rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z kotami,
 • wykształcą umiejętność kompleksowego podejścia do pacjenta w zakresie behawioru, podstaw żywienia oraz ogólnej oceny stanu organizmu,
 • otrzymają podstawowe informacje z zakresu medycyny behawioralnej i weterynarii niezbędne dla właściwej oceny przypadków,
 • poznają zasady i specyfikę pracy w zawodzie behawiorysty – prowadzenie konsultacji, kontakt z klientem, budowanie marki w branży zwierzęcej.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

BLOK 1 - podstawy behawioryzmu kotów

 • udomowienie kotów w ujęciu problemowym
 • etogram kota, anatomia i zmysły, instynkty i popędy
 • komunikacja w kocim świecie
 • socjalizacja i przystosowanie do życia
 • organizacja przestrzeni, bezpieczeństwo i zabawa
 • kocięta - rozwój miotu i właściwa opieka

BLOK 2 - PROCESY POZNAWCZE, TEORIA UCZENIA 
I EMOCJONALNOŚĆ KOTÓW

 • procesy i mechanizmy uczenia
 • techniki uczenia i teoria wzmocnień
 • uzyskiwanie zachowań pożądanych, stosowanie nagród i problem kary
 • strategie przetrwania i systemy emocjonalne

BLOK 3 - WPŁYW DIETY NA ZACHOWANIE

 • anatomia i fizjologia układu pokarmowego kotów
 • podstawy żywienia kotów i porównanie modeli żywieniowych
 • żywienie a problemy behawioralne – wpływ diety na zachowanie, żywienie w chorobach i na różnych etapach życia
 • czytanie etykiet, analiza składów karm
 • obliczanie dawek pokarmowych i dobór diety do przypadku – część praktyczna

BLOK 4 - profilaktyka, diagnostyka
i podstawy medycyny behawioralnej

 • profilaktyka weterynaryjna i kastracja
 • przegląd najczęstszych kocich chorób i problem zoonoz
 • pierwsza pomoc przedweterynaryjna
 • identyfikacja zwierząt
 • fizjologia zaburzeń behawioralnych
 • wpływ zdrowia na zachowanie
 • diagnostyka bólu
 • farmakoterapia zaburzeń behawioralnych – podstawy

BLOK 5 - rozwiązywanie problemów behawioralnych kotów

 • zaburzenia dotyczące czystości – problem kuwety
 • agresja
 • lękliwość
 • konflikty pomiędzy zwierzętami
 • zachowania kompulsywne i inne zaburzenia behawioralne
 • problemy kotów starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, opieka paliatywna

BLOK 6 - praktyczne aspekty pracy behawiorysty

 • warsztaty: analiza problemów i formułowanie zaleceń, warsztaty z prowadzenia konsultacji behawioralnej
 • ocena zachowania kotów – jak ją przeprowadzić?
 • felinoterapia – wprowadzenie i praktyka (zajęcia z udziałem kota)
 • praktyczna opieka nad kotem niepełnosprawnym (zajęcia z udziałem kota)
 • praktyczna analiza wyników badań diagnostycznych
 • kocia edukacja dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

BLOK 7 - przygotowanie do zawodu behawiorysty

 • prowadzenie konsultacji behawioralnej, etyka pracy, tworzenie raportów
 • strategia prowadzenia biznesu i budowanie marki
 • metody dotarcia do klienta
 • kanały i sposoby promocji

BLOK 8 - koty bezdomne i schroniskowe

 • koty dzikie, zdziczałe i bezdomne – charakterystyka grup i specyfika pracy
 • postępowanie z kotami bezdomnymi – schroniska i fundacje
 • domy tymczasowe i procedura adopcyjna
 • kot wolno żyjący w polskim prawie
 • program kastracji kotów środowiskowych

blok 9 - hodowla kotów w polsce

 • zasady tworzenia i działania legalnej hodowli
 • kompetencje i kwalifikacje hodowcy
 • tajniki rodowodów
 • podstawy prowadzenia pracy hodowlanej
 • wystawy, przeglądy miotów, niezbędne badania, profilaktyka hodowlana
 • specyfika zachowań behawioralnych w hodowli

Profil słuchacza

Kierunek adresowany jest do kocich opiekunów, osób mających zawodowo styczność z gatunkiem, jak również do tych, którzy dopiero chcą związać swoją przyszłość z kotami, w tym do:

 • osób zainteresowanych behawiorystyką kotów zarówno w kontekście hobbystycznym jak i zawodowym,
 • pracowników schronisk dla zwierząt, fundacji i stowarzyszeń niosących pomoc zwierzętom,
 • opiekunów tymczasowych kotów,
 • personelu weterynaryjnego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy z zakresu kociego behawioru,
 • przedstawicieli branż takich jak jak hotelarstwo dla zwierząt, catsitting czy grooming,
 • hodowców kotów,
 • wszystkich którzy chcieliby poznać tajniki kociego świata i lepiej zrozumieć kocią psychikę.

Informacje organizacyjne

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie WSE w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39A w systemie weekendowych zjazdów obejmujących soboty i niedziele w wyznaczonych, podanych wcześniej terminach w godzinach 09:15 – 16:30.

Co najmniej 50% zajęć odbędzie się w trybie online.

Regulamin studiów podyplomowych 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe 2021/2022 dostępny jest tutaj.

Semestr Zimowy Semestr Letni
30-31.10.2021 05-06.03.2022
13-14.11.2021 19-20.03.2022
27-28.11.2021 02-03.04.2022
11-12.12.2021 23-24.04.2022
08-09.01.2022 14-15.05.2022
22-23.01.2022 28-29.05.2022
05-06.02.2022 11-12.06.2022
19-20.02.2022 25.06.2022


W uzasadnionych przypadkach (np. wymagania organizacyjne) dopuszczalna jest organizacja zajęć w terminach zjazdów dodatkowych, poza obowiązującymi dla danego kierunku.

co najmniej 50% zajęć odbędzie się w trybie online.

Na ocenę efektów nauczania składa się wieloetapowy system sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną, oraz kładący nacisk na zaangażowanie ze strony słuchacza. W jego skład wchodzą:

 • dwa egzaminy pisemne w formie testu po I i II semestrze nauki
 • śródsemestralne krótkie zadania lub ćwiczenia pisemne realizowane na zajęciach oraz między zjazdami
 • praktyczna praca zaliczeniowa w formie ćwiczenia z kotem na koniec II semestru (dokumentacja w postaci filmu)
 • praca dyplomowa na zasadzie case study dotycząca zadanego przypadku behawioralnego złożona pisemnie i omówiona ustnie w ramach obrony
 • obecność: min. 80%

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKAD. 2021/2022

Rekrutacja rozpocznie się od dn. 1 czerwca 2021 r. i zakończy się dn. 8 października 2021 r. (po tym terminie rekrutujemy w miarę wolnych miejsc w grupach).

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątek stanowią następujące kierunki studiów:

Wymaganymi dokumentami są:

 • podanie wypełnione on-line - Uwaga! Podanie wypełnione on-line należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi w terminie do 14 dni od rejestracji on-line
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 • zdjęcie (format legitymacyjny),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Al. Jana Pawła 39A, parter; czynne od wtorku do piątku w godzinach 10:00 - 14:00.

Pracownik Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń odbierze od Państwa dokumenty w specjalnie wyznaczonym i zabezpieczonym punkcie; proszę dzwonić: 12/683 24 60, 77, 68 lub zgłosić swoje przybycie na portierni.

Dokumenty można także przesyłać korespondencyjnie na adres:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 68, 77

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Opłata rekrutacyjna: 

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN.


UWAGA, ZNIŻKA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ! Kandydaci, którzy złożą dokumenty w czerwcu, lipcu bądź sierpniu wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 200 ZŁ!


Wpłat należy dokonywać na konto:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 
Bank Śląski SA o/Kraków nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221
z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA.

W przypadku nie przyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunków, na które obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test (Coach i trenerTłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne) zwracana jest połowa opłaty.

Czesne: 4 900 zł

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po złożeniu dokumentów uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Regulamin odpłatności za studia podyplomowe.

Terminy wpłaty rat czesnego to: 15.10.2021 r., 01.12.2021 r., 01.02.2022 r., 01.04.2022 r.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

Absolwenci WSE studiów I i II stopnia, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy pierwszych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 20% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Absolwenci WSE studiów podyplomowych, którzy podejmują studia podyplomowe otrzymują zniżkę w wysokości:

 • 10% przy drugich podejmowanych na WSE studiach podyplomowych,
 • 15% przy trzecich i kolejnych podejmowanych na WSE studiach podyplomowych.

Pracownicy etatowi WSE oraz członkowie ich rodzin, a także osoby współpracujące z WSE na umowach cywilnoprawnych minimum 2 semestry oraz ich rodziny otrzymują rabat w wysokości:

 • 15%.

Oferta dla pracodawców:

Pracodawca, który opłaci swoim pracownikom studia podyplomowe w WSE w wysokości co najmniej 50% czesnego otrzyma:

 • 5% zniżki, przysyłając 2 do 5 pracowników,
 • 10% zniżki, przysyłając powyżej 5 pracowników.

W przypadku, kiedy pracodawca pokrywa tylko część czesnego, zniżka obejmuje także kwotę uiszczaną przez pracownika.

Wypełnij wniosek rekrutacyjny

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem