Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Studia podyplomowe w WSE

Wybierz praktyczne studia w WSE

Uczelni przyjaznej słuchaczom i studentom

Trwa rekrutacja

Dołącz do najlepszych

Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Informacje ogólne

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Atuty kierunku Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków i lekarzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z kocimi pacjentami,
 • nacisk na praktyczny aspekt studiów połączony z mozliwością obserwacji kocich zachowań,
 • współpraca merytoryczna z Canifelis – Śląskim Centrum Behawioryzmu i Żywienia oraz z rzeszowską marką „Kita w mieście” łączącą zoopsychologię, felinoterapię i hotel dla kotów,
 • opiekun merytoryczny kierunku, tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk jest autorką książek i poradników o kotach - najnowsza z nich, zatytułowana "Rozmowa z kotem" ukazała się 5 maja 2021. Wszystkie publikacje zostały napisane zgodnie z tzw. podejściem behawioralnym. Spod jej ręki wyszła też gra edukacyjna dla dzieci SuperQuiz KOTY oraz artykuły i porady zamieszczane w prasie branżowej. Prowadzi również bloga, na którym zdradza tajniki opieki nad kotami.

rozmowa z kotem okładka

 

Cel edukacji Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

Cel edukacji

Koty to zwierzęta niezwykłe i tajemnicze. Choć towarzyszą ludziom od prawie 10 tysięcy lat, to wciąż przypisuje się im rozmaite cechy i zachowania odbiegające od rzeczywistości, dokleja się im łatkę „złośliwych” i „samotniczych”, a z ich gatunkiem wiąże się wiele przesądów. Samym kotom również nie ułatwia sprawy to, że są prezentują ogromne wewnętrzne zróżnicowanie – od zwierząt całkowicie „samodzielnych”, bo żyjących w środowisku, aż po w pełni zależne od człowieka "kanapowe mruczki". Warto zatem poznać bliżej kocią naturę, "odczarować" kota i dowiedzieć się, jakie jest źródło jego zachowań, jak się komunikuje, czego oczekuje oraz jakie są jego potrzeby. Wiedza jest w tym wypadku kluczem do zrozumienia, a co za tym idzie do unikania lub rozwiązywania problemów ludzi i zwierząt.

Roczne studia na kierunku Behawiorystyka kotów skierowane są zarówno do tych, którzy już rozpoczęli działania zawodowe z kotami, jak i do osób, dla których jest to całkowita nowość. Ci pierwsi będą mogli liczyć na usystematyzowanie posiadanej już wiedzy i uzupełnienie jej o nowe aspekty, zwłaszcza pod kątem praktycznym. Dla tych, którzy dopiero pragną poznać naturę kota, będzie to ciekawa podróż do kociego świata, na końcu której czeka solidna, merytoryczna podbudowa dla zrozumienia kocich potrzeb i specyfiki ich zachowań. W skrócie - każdy znajdzie coś dla siebie!

Absolwenci kierunku „Behawiorystyka kotów” nabędą następujących umiejętności i kompetencje:

 • zrozumieją specyfikę kociego gatunku,
 • poznają podstawy w zakresie mechanizmów zachowań, uczenia się i reakcji u kotów, pozwalające na skuteczne prowadzenie pracy behawioralnej, treningu i modyfikacji zachowań nieprawidłowych,
 • nabędą praktyczne umiejętności w zakresie  analizowania przypadków kocich zachowań,
 • poznają sprawdzone techniki w rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z kotami,
 • wykształcą umiejętność kompleksowego podejścia do pacjenta w zakresie behawioru, podstaw żywienia oraz ogólnej oceny stanu organizmu,
 • otrzymają podstawowe informacje z zakresu medycyny behawioralnej i weterynarii niezbędne dla właściwej oceny przypadków,
 • poznają zasady i specyfikę pracy w zawodzie behawiorysty – prowadzenie konsultacji, kontakt z klientem, budowanie marki w branży zwierzęcej.

Plan studiów Behawiorystyka zwierząt towarzyszących - koty

BLOK 1 - podstawy behawioryzmu kotów

 • udomowienie kotów w ujęciu problemowym
 • etogram kota, anatomia i zmysły, instynkty i popędy
 • komunikacja w kocim świecie
 • socjalizacja i przystosowanie do życia
 • organizacja przestrzeni, bezpieczeństwo i zabawa
 • kocięta - rozwój miotu i właściwa opieka

BLOK 2 - PROCESY POZNAWCZE, TEORIA UCZENIA 
I EMOCJONALNOŚĆ KOTÓW

 • procesy i mechanizmy uczenia
 • techniki uczenia i teoria wzmocnień
 • uzyskiwanie zachowań pożądanych, stosowanie nagród i problem kary
 • strategie przetrwania i systemy emocjonalne

BLOK 3 - WPŁYW DIETY NA ZACHOWANIE

 • anatomia i fizjologia układu pokarmowego kotów
 • podstawy żywienia kotów i porównanie modeli żywieniowych
 • żywienie a problemy behawioralne – wpływ diety na zachowanie, żywienie w chorobach i na różnych etapach życia
 • czytanie etykiet, analiza składów karm
 • obliczanie dawek pokarmowych i dobór diety do przypadku – część praktyczna

BLOK 4 - profilaktyka, diagnostyka
i podstawy medycyny behawioralnej

 • profilaktyka weterynaryjna i kastracja
 • przegląd najczęstszych kocich chorób i problem zoonoz
 • pierwsza pomoc przedweterynaryjna
 • identyfikacja zwierząt
 • fizjologia zaburzeń behawioralnych
 • wpływ zdrowia na zachowanie
 • diagnostyka bólu
 • farmakoterapia zaburzeń behawioralnych – podstawy

BLOK 5 - rozwiązywanie problemów behawioralnych kotów

 • zaburzenia dotyczące czystości – problem kuwety
 • agresja
 • lękliwość
 • konflikty pomiędzy zwierzętami
 • zachowania kompulsywne i inne zaburzenia behawioralne
 • problemy kotów starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, opieka paliatywna

BLOK 6 - praktyczne aspekty pracy behawiorysty

 • warsztaty: analiza problemów i formułowanie zaleceń, warsztaty z prowadzenia konsultacji behawioralnej
 • ocena zachowania kotów – jak ją przeprowadzić?
 • felinoterapia – wprowadzenie i praktyka (zajęcia z udziałem kota)
 • praktyczna opieka nad kotem niepełnosprawnym (zajęcia z udziałem kota)
 • praktyczna analiza wyników badań diagnostycznych
 • kocia edukacja dla dzieci szkolnych i przedszkolnych

BLOK 7 - przygotowanie do zawodu behawiorysty

 • prowadzenie konsultacji behawioralnej, etyka pracy, tworzenie raportów
 • strategia prowadzenia biznesu i budowanie marki
 • metody dotarcia do klienta
 • kanały i sposoby promocji

BLOK 8 - koty bezdomne i schroniskowe

 • koty dzikie, zdziczałe i bezdomne – charakterystyka grup i specyfika pracy
 • postępowanie z kotami bezdomnymi – schroniska i fundacje
 • domy tymczasowe i procedura adopcyjna
 • kot wolno żyjący w polskim prawie
 • program kastracji kotów środowiskowych

blok 9 - hodowla kotów w polsce

 • zasady tworzenia i działania legalnej hodowli
 • kompetencje i kwalifikacje hodowcy
 • tajniki rodowodów
 • podstawy prowadzenia pracy hodowlanej
 • wystawy, przeglądy miotów, niezbędne badania, profilaktyka hodowlana
 • specyfika zachowań behawioralnych w hodowli

Profil słuchacza

Kierunek adresowany jest do kocich opiekunów, osób mających zawodowo styczność z gatunkiem, jak również do tych, którzy dopiero chcą związać swoją przyszłość z kotami, w tym do:

 • osób zainteresowanych behawiorystyką kotów zarówno w kontekście hobbystycznym jak i zawodowym,
 • pracowników schronisk dla zwierząt, fundacji i stowarzyszeń niosących pomoc zwierzętom,
 • opiekunów tymczasowych kotów,
 • personelu weterynaryjnego zainteresowanego poszerzeniem wiedzy z zakresu kociego behawioru,
 • przedstawicieli branż takich jak jak hotelarstwo dla zwierząt, catsitting czy grooming,
 • hodowców kotów,
 • wszystkich którzy chcieliby poznać tajniki kociego świata i lepiej zrozumieć kocią psychikę.

Informacje organizacyjne

Zajęcia trwają dwa semestry, łącznie 190 godzin.

Około 75% zajęć odbędzie się odbywało w trybie on-line.

Regulamin studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

Regulamin odpłatności  studiów podyplomowych 2023/2024 dostępny jest tutaj.

 

Semestr Zimowy Semestr Letni
21-22.10.2023 09-10.03.2024
04-05.11.2023 23-24.03.2024
25-26.11.2023 06-07.04.2024
09-10.12.2023 20-21.04.2024
13-14.01.2024 04-05.05.2024
27-28.01.2024 18-19.05.2024
10-11.02.2024 08-09.06.2024
24-25.02.2024 22-23.06.2024

 

Daty zjazdów będą zawierać się w terminach podanych w tabeli, zależnie od liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku. Wybór dat będzie zależał od harmonogramu zajęć ustalonego na początku roku akademickiego przez opiekunów merytorycznych kierunków studiów. Oznacza to, że w zależności od ustalanego harmonogramu, liczba podanych powyżej zjazdów może być równa lub mniejsza od przewidzianych terminów w tabeli, z równoczesnym zachowaniem liczby godzin przyporządkowanych dla danego kierunku.

Na ocenę efektów nauczania składa się wieloetapowy system sprawdzający wiedzę teoretyczną i praktyczną, oraz kładący nacisk na zaangażowanie ze strony słuchacza. W jego skład wchodzą:

 • dwa egzaminy pisemne w formie testu po I i II semestrze nauki
 • śródsemestralne krótkie zadania lub ćwiczenia pisemne realizowane na zajęciach oraz między zjazdami
 • praktyczna praca zaliczeniowa w formie ćwiczenia z kotem na koniec II semestru (dokumentacja w postaci filmu)
 • praca końcowa na zasadzie case study, dotyczaca zadanego przypadku behawioralnego kota
 • obecność: min. 80%

Rekrutacja

 

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2023/24 jest już otwarta!

W przypadku pojawienia się pytań zapraszamy do kontaktu: podyplomowe@wse.krakow.pl, tel. 12 683 24 75.

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie online.

Aby uzupełnić formularz rekrutacyjny online niezbędne są:

 •         numer PESEL oraz inne dane osobowe,
 •         skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej I stopnia),
 •         dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (jeśli opłata nie jest realizowana przez system rekrutacyjny)

Biuro Centrum Studiów Podyplomowych jest dostępne dla osób rekrutujących się od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00

Konkretne kierunki studiów zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

 

Proces rekrutacji przebiega w pełni w trybie on-line.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji w naszym biurze pod adresem :

Al. Jana Pawła 39A, pok. 201A; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:00.

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

tel.: 12 683 24 60, 76, 77, 78

e-mail: podyplomowe@wse.krakow.pl

Wpłat należy dokonywać na konto (płatność jest możliwa w trakcie wypełniania formularza rekrutacyjnego on-line):

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Bank Śląski SA nr 34 1050 1445 1000 0090 8115 9221

W przypadku nieprzyjęcia na studia, opłata rekrutacyjna jest w całości zwracana. W przypadku kierunku PsychotraumatologiaPomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa oraz Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji, na którym obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna/test, zwracana jest połowa opłaty.

Aby rozpocząć naukę na studiach podyplomowych należy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego uiścić opłatę czesnego: w całości bądź równowartość pierwszej raty.

Opłatę czesnego należy kierować na Indywidualne Konto Studenta - które słuchacz otrzymuje po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. Za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek bankowy Uczelni.

behawiorystyka hr psychologia.png

Terminy wpłaty rat czesnego to: 

 1.           za cały rok akademicki: do 5 października;
 2.           w dwóch ratach semestralnych: do 5 października i 5 marca;
 3.           w dziesięciu ratach miesięcznych: do 5 dnia każdego miesiąca poczynając od 5 października, a kończąc na 5 lipca;

Uwaga! Na większości kierunków, z uwagi na zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, liczba miejsc jest ograniczona. Nieuiszczenie opłaty czesnego w wyznaczonym terminie może spowodować skreślenie z listy kandydatów i przyjęcie kolejnej osoby z listy rezerwowej.

 

Absolwenci studiów oraz studiów podyplomowych:

- Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu SWPS, Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Promocja obowiązuje przez cały okres rekrutacji na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024.

Promocja nie obejmuje opłaty rekrutacyjnej na kierunki studiów podyplomowych: „Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa”, „Psychologia rozwoju kompetencji społecznych w organizacji” i „Psychotraumatologia” Promocja dla wymienionych kierunków obejmuje zniżkę w opłacie rekrutacyjnej w wysokości 150,00 (słownie: sto pięćdziesiąt) złotych. W przypadku negatywnego wyniku przebiegu postępowania kwalifikacyjnego kandydatowi opłata rekrutacyjna nie jest zwracana.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

1) udokumentowanie przez kandydata statusu absolwenta studiów oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS), Collegium da Vinci (CDV), dawniej: Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHID)

2) złożenie przez kandydata kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na wybrany kierunek studiów podyplomowych prowadzony w WSE do dnia zakończenia rekrutacji.

 

Wypełnij wniosek rekrutacyjny
Oferta studiów podyplomowych SWPS

Kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSE Kraków

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie na to zgody.

Zrozumiałem